KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

1 kwietnia - 30 czerwca 1950 r.

ŻYCIE TEATRALNE - PREMIERY

Paiistw. Opera im. St. Moniuszki 9. 5. 50. , Borys Godunow" - M. Mussorgski

1. 5. 50.

29. 6. 50.

4. 5. 50.

29. 6. 50.

2. 4. 50.

4. 4. 50.

7. 4. 50.

3 4. 4. 50.

16. 4. 50.

21. 4. 50.

23. 4. 50.

2H. 4. 50.

fi

Państw. Teatr Polski "Brygada szlifierza Karhana" - Waszko Kania "Las" - Al. Ostrowski

Teatr Nowy' "Wielki człowiek do małych interesów" - Al. Fredro "Zapora" - J. T. Dybowski

Koncerty Filharmonia Pozjnańska - Poranek symfoniczny Recital fortepianowy Wł. Kędry Filharmonia Poznańska - Koncert kameralny Filharmonia Poznańska - XXIV koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłccki. Soh'sta: J. Ekier Program: Bach - Koncert brandenburski Nr 1 Koncert d-moll Kantata o kawie Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - XXV koncert symfoniczny Dyrygent: St. WiBłpckJ. Soliści: M. Giżelcki (skrzypce), T. Wroński (skrzypce), W. Krótkiewski (skrzypce), A. Peresada (flet).

W. Tomaszczuk (flet).

Program: Bach - Suita Nr 2 h-moll Koncert skrzypcowy E-dur Koncert na 2 skrzypiec d-moll Koncert brandenburski Nr 4 Filharmonia Poznań"'-ta - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - XXVI kencert symfoniczny: Dyrygent: St. Wisłccki. Soliści: J. Hoffman fforteoiaii), M. Giżelski (skrzypce), A. Primke (flot), W. Falak-Zielińska (sopran), E. Szabrańska (mezzosopran), J. Huppertcwa (alt), A. Klonowski (tenor), E. Kossowski (bas) oraz chór chłopięcy i męski pod dyr. St. Stuligrosza Program.: Bach - Koncert brandenburski Nr 3 Koncert brandenburski Nr 5 Koncert f-moll · Magnificat D-dur 2. 5. 50.

5. 5. 50.

6. 5. 50.

7. 5. 50.

8. 5. 50.

12. 5. 50.

13. 5. 50.

14. 5. 50.

27. 5. 50.

2. 6. 50.

4. 6. 50.

9. 6. 50.

11. 6. 50.

13. 6. 50.

16. 6. 50.

18. 6. 50.

21. 6. 50.

Filharmonia Poznańska - powtórzenie prcgramu XXVI koncertu Koncert Aubrey Pankey' a, śpiewaka murzyńskiego Koncert artystów radzieckich: J. Bezborodnyj (skrzypce), J. Patorżyiski (śpiew), N. Kazancewa ( śpiew), W. Borysenko ( śpiew), L. Oborin (fortepian), A. Makarów (akompaniament) Filharmonia Poznańska - XXVIII koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Soliści: Zb. Drzewiecki (fortepian), J. Hoffman (fortepian), J. Ekier (fortepian), B. Woytowicz (fortepian), Zdz. Jahnke (skrzypce), T. Szulc (skrzypce), L. Rezler (skrzypce), M. Giżelski (skrzypce), W. Falak-Zielińska (sopran), J. Huppertowa (alt), A. Klonowski (tenor), E. Kossowski (bas) Program: Vivaldi - Koncert na 4 skrzypiec Bach - Koncert na 4 fortepiany Koncert branderburski Nr 6 Kantata urodzinowa Recital wokalny Wandy Wermińskiej Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - Nadzwyczajny koncert symfoniczny dla świata pracy w ramach zobowiązań pierwszomajowych Recital chopinowski Franciszka Łukasiewicza Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharnrmla. Poznańska - XXIX koncert symfoniczny Dyrygent: J. Krenz. Solista: Z. Lisicki Program: Krenz - Symfonia I Saint Saens - Koncert 2-gi g-moll Ravel - Bolero Filharmonia Poznańska - XXX kcncert symfoniczny Dyrygent: K. Broniewski. Soliści: K. Urbanowicz, J. Prząda Program: Moniuszko - Bajka Ballada o · Florianie Szarym · Sonety Krymskie Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Filharmonia Poznańska - XXXI koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Solista: St. Szpinalski Program: Mendelsohn - Uwertura do "Snu nocy letniej" Schumann - Koncert fortepianowy a-moll Czajkowski - Symfonia VI Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny Recital chopinowski Margerity Trombini - Kazuro Filharmonia Poznańska - XXXII koncert symfoniczny Dyrygent: J. Kołaczkowski. Solistka: Z. Chwoyko-Charłampowicz oraz chóiy W programie utwory: Karpińskiego, Mlodziejowskiegc, Panufnika, Szeligow.skiego i Wiechowicza Filharmonia Poznańska - Poranek Symfoniczny Recital fortepianowy Haliny Czerny-Stefańskiej Dyrygent: M. Obst. Solistka: K. Zemancewa W programie: utwory: Karłowicza, Saint Saens, Beethovena

20. 4. 50.

Olf. 4. 50.

11. 5. 50.

4. 5. 50.

25. 5. 50.

15. 4. 50.

22. 4. 50.

27. 4. 59, 29. 4. 50.

3. 5. 5C.

JI, 5. 50.

6. 5. 50.

11. 5. 50'.

13. 5. 50.

20. 5. 50.

515 5. 50.

27. 5. 50.

26. 4. 50.

10. 6. 50.

10. 6. 50.

Czwartki Literackie Dr Jerzy Koller - "Dwudziestolecie teatru w Polsce" (międzywojenne) "Eugeniusz Paukszta- Drogi rozwojowe powojennej prozy polskiej" Leopold Lewin - Wieczór autorski Montaż literacki - "Literatura w obronie pokoju" w opracowaniu członków Poznaf skiego Oddziału Zw. Literatów Polskich Aleksander Rogalski - "Knut Hamsun - piewca biologizmu"

Powszechne Wykłady Uniwersyteckie Dcc. dr A. Horst - Medycyna a energia atomowa Mgr. Wł. Mościcki - Czy promieniowanie kosmiczne przyczyni się do rozwiązalna zagadki budowy materii Dr A. Klafkowski - Wkład Związku Radzieckiego w tworzenie · prawa międzynarodowego Prof. dr Wł. Kowalenko żegluga polska na Wiśle i Bałtyku w XIII i XV wieku. Prof, inż. Wł. Czarnecki Piękno ogrodów w różnych czasach i różnych krajach, Prof. dr R. Polla.k - Poezia Warszawy Prof. dr A. Wiegner - Odbicie stosunków społeezno-wytwórczyeh w realizmie logicznym Prof. dr J. Czekaiski - Krajoraz przyrodzony w świetle analizy spektralnej Doc. dr K. Miętkiewski _: Hormony a życie psychiczne Prof. dr S. Szczienlowski - N auka i technika sięga do granic atmosfery Dr W. Hennel - J ak się zaczęła Polska Piastowska Prof. A. Gerżabek - Stosunek artysty-malarza do natury

Tow. Miłośników Poznania - odczyty Dr Zidzisłav<- Grot - "Dzieje sceny poznańskiej" Mgr. taż. Bernard Lisiak - "Dolina Głuszynki" Inż. Zbigniew Zieliński - "Dzieje kolegiaty w Głuszynie"

Wystawy w Muzeum Narodowym Plany i widoki miast polskich XV-XVIII w.

Wystawa kultury antycznej

Wystawy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych "Stary Poznań" "Sztuka i rękodzieło ludowe"

Odbyła się uroczysta inauguracja Roku Słowackiego przed pomnikiem poety w parku Marcinkowskiego. Występy gościnne Marii Kisonowej, solistki Państw. Opery w Bratysławie.

Stów. Polsko-Francuskie - odczyt dr. Alfonsa Zaracha p. t: "L'analise psycholog!que et le realisme dans loeuvre de Stendhal'. Otwarcie XXIII Międzynaroidowych Targów Poznańskich w din. 29. 4. 50.

Muz(um Przyrodnicze - - wystawa motyli egzotycznych.

W maju Z ol-azji Tygodnia Oświaty Książki i Prasy odbyły się liczne prelekcje, poranki i wieczory amtorskie, w których udział wzięli: Władysław Broniewski, Roman Brandstaetter, Marian Buczkowski, Kazimiera Iłłakowiezówna, Arkady Fiedler, Stanisław Hebanowski, Witold Degler, Maria Karczewska, Stanisław Krokowsk, Aleksander Rogalski, Wojciech 2ukrowski.

W rnmach Tygodnia Oświaty Książki i Prasy zorganizowała wystawę Pub!.

Biblioteka Miejska, Biblioteka Uniwersytecka i Kuratorium.

Mgr. Janusz Sawaszkiewicz wygłcsił odczyt p. 1.: "Walka z koncepcją czystej sztuki w historii estetyki". Dr Kazimierz Żurowski - odczyt p. 1.: "Ostrów Lednicki w świetle badań wyko- Aalis rcwych. Gość ł w Pozran'u poeta węgierski Gvula Toth.

Polnie Tow. Fotograficzne - Ogólnopolska wy-tawa fotografiki.

Wyd::iał Ku'tury Prcz. M. R. N. zorganizował w ramach obchodu Święta Pracy imprezę objazdową na świetlice robotnicze p. 1.: "Pieśń majowa" opr.

Jerzego Karpińskiego.

W czerwcu

Odbyła się uroczystość nadania Muzeum Wielkopolskiemu nazwy Muzeum Narodowe W auli U. P. - występ zespołu artys1. Instytutu Folklorystycznego Ludowej Republiki Ru-nuńskiej.

Redakcja "Kroniki miasta Poznania" prosi wydawców i autorów, którzy życzą sobie, aby ich książki omówiono w dziale "Recenzje", o egzemplarze recenzyjne, które nadsyłać należy na adres: Prezydium M. R. N. m. Poznana, Wydział Kultury, Poznań, Aleje Marcin'iowskiego 21. Odbiór książek Red. potwierdzi w rubryce: "Książki nadesłane".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry