2. VI. 1950

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

2. VI, 1950

10. VI, 1950

12. VI. 1950

15. VI. 1950

URUCHOMIENIE LINII AUTOBUSOWEJ NA TRASIE DĘBIEĆ - ŻABIKOWO.

Nowa linia ma długości 5 km. Równocześnie naprawiono na trasie nowej linii autobusowej kilkusetmetrowy odcinek drogi.

OTWARCIE CENTRALNEJ PORADNI DLA KOLEJARZY.

Urządzenie jej i wyposażenie w sprzęt lekarski może być wzorem dla wszystkich poradni'kolejarskich w Polsce. Na parterze znajduje się przychodnia dla kobiet ciężarnych, przychodnie dla dzieci oraz izolatorium dla dzieci zakaźnie chorych. Na pierwszym piętrze urządzono pracownię rentgenowską, salę chirurgiczną i ortopedyczną z gabinetem operacyjnym i gipsownię. Ostatnie piętro zajmuje pracownia dentystyczna.

NOWY AMBULANS DENTYSTYCZNY.

Otrzymał go z Czechosłowacji Woj. Wydział Zdrowia. Samochód zaopatrzony jest w całkowity sprzęt lekarsko-dentys tyczny. Wóz pomieścić może pełną obsługę ambulansu, składającą się z 5 lekarzy - dentystów i 2 higienistek. Ambulans ruszył natychmiast w teren, a obsługa przystąpiła do leczenia zębów młodzieży szkolnej woj. poznańskiego.

NOWY ZIELENIEC POZNANIA.

Powstał en na gruzach dawnego zboru ewangelickiego przy Placu Wiosny Ludów. Zieleniec urządzili pracownicy Miejskiego Wydziału Ogrodów i Lasów. Szpecące wygląd ulicy rudery uległy rozbiórce, a wąskie "gardło" komunikacyjne ul. Półwiejskiej uległo poszerzeniu.

NOWA SIEDZIBA OGNISKA KULTURY PLASTYCZNEJ.

Uzyskało ono własny lokal przy Garbarach. Otwarcie połączono z wystawą prac uczniów. Celem Ogniska jest kształcenie i wychowywanie odbiorców dzieł

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry