KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH 1. I. - 31. III. 1950.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.03 R.23 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

ŻYCIE TEATKALNE - PREMIERY

Teatr Wielki 22. 1. 50. "Halka" - opera St. Moniuszki - uroczyste przedstawienie z okazji 30-lecia istnienia opery w Poznaniu 4. 3. 50. Balety: "Paw i dziewczyna" - T. Szeligowski "Karnawał" - R. Schumann "Noc Walpurgji" -. Ch. Gounod

Teatr Polski 10. 1. 50. "Czarująca szewcowa" - G. Lorca "Pieczary Salamanki" - M. Cerwantes 26. 2. 50. "Przyjaciele" (montaż o Puszkinie) - R. Brandstaetter 10. 3. 50. "Niemcy" - L. Kruczkowski

Teatr Nowy 11. 1. 50. "Faryzeusze i grzesznik" czyli "Dama z winogronem" - M. Wolin, 1 J. Pomianowski 28 2. 50. "Profesja pani Warren" - B. G. Shaw

26. 3. 50. "Zielony Gil"

Teatr Komedia Muzyczna Tristo de Molina

Teatr Młodego Widza 19. 1. 50. "Pan Twardowski wczoraj i dziś" - J. Morawska 28. 2. 50. "Ulica Anny Rudenko" E. Ciurup

Koncerty 6. 1. 50. Filharmonia Poznańska - XI koncert symfoniczny.

Dyrygent: St. Wisłocki. Soliści: Zb. Drzewiecki, J. Ekier, J. Hoffman.

Program: J. S. Bach - Koncert Brandenburski Nr 3, koncert fortepianowy f-moll, koncert c-moll na 2 fortepiany i koncert c-dur na 3 fortepiany. 11. 1. 50. "Artos" - Recital chopinowski St. Szpinalskiego.

13. 1. 50. Filharmonia Poznańska - XII koncert symfoniczny.

Dyrygent: K. Wiłkomirski. Solistka M. Wiłkomirska (fortepian).

Program: Bach - Fantazja i fuga organowa c-moil Mozart - Symfonia "Jowiszowa" C-dur Ravel - Koncert fortepianowy.

Kodaly -. Tańce z Maroszeku.

20. 1. 50. Filharmonia Poznańska - XIII koncert symfoniczny Dyrygent: A. Malawski. Solistka: K. Szczepańska (śpiew) Program: Brahms - IV symfonia Beethoven - Ah. Perfido.

Gluck -. Aria z opery Orfeusz "Che fara senza" Malawski - Uwertura.

22. 1. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

Dyrygent: B. Lewandowski. Solista: Zb. Drzewiecki.

Program: Mozart - Uwertura do opery "Don Juan" Lessel - Koncert fortepianowy C-dur Czajkowski - V symfonia Paderewski - Fantazja polska.

29 l. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

30. 1. 50. Filharmonia Poznańska i Związek komlpozytorów Polskich - Koncert ku czci Al. Puszkina. 3. 2. 50. Filharmonia Poznańska - XV koncert symfoniczny.

Dyrygent: T. Wilczak. Solista: T. żmudziński.

Program: Karłowicz · - "Biała gołąbka" Beethoven - Koncert fortepianowy Es-dur Franek - Symfonia d-moll.

5. 2. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

10. 2. 50. Filharmonia Poznańska - XVI koncert symfoniczny.

Dyrygent: A. Kopyciński. Solista: M. Giżelski (skrzypce) Program: Szubert - Symfonia Nr VII Karłowicz - Koncert skrzypcowy Czajkowski - "Romeo i Julia" 12. 2. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

14. 2. 50. Recital pianistki angielskiej Susan Slivko.

15. 2. 50. Recital fortepianowy Zygmunta Lisickiego.

17. 2. 50. Filharmonia Poznańska - XVII koncert symfoniczny.

Dyrygent: Ig. Neumark. Solista: B. Heran Program: Beethoven - III symfonia Weber - Uwertura do opery "Oberon" Dworzak - Koncert wiolonczelowy.

19.'2. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

24. 2. 50. Filharmonia Poznańska - XVIII koncert symfoniczny.

Dyrygent: SL Wisłocki. Solista: Zb. Szymonowicz.

Program: Brahms - III symfonia Szostakowicz - Koncert fortepianowy Moniuszko - "Bajka" 26. 2. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

3. 3. 50. Filharmonia Poznańska - XIX koncert symfoniczny.

Dyrygent: Wł. Ormicki. Solista: Zdz. Jahnke.

Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur Strauss - śmierć i wyzwolenie 5. 3. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny.

10. 3. 50. Filharmonia Poznańska - XX Koncert symfoniczny.

Dyrygent: St. Wisłocki. Solistka: S. Slivko (Anglia) Program: Beethoven VII symfonia Bartok - III koncert fortepianowy Wagner - Uwertura do opery "Tannhaiiser" 12. 3. 50. Filharmonia Poznańska - Poranek symfoniczny 17. 3. 50. Filharmonia Poznańska - XXI Koncert symfoniczny.

Dyrygent: W. Krzemieński. Solistka: E. Umińska.

Program: Bach-Goedicke - Passacaglia c-moll Szymanowski - II koncert skrzypcowy Borodin - II symfonia h-moll 24. 3. 50. Filharmonia Poznańska - XXII koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki. Solista: J. Madeja Program: Mozart - Symfonia g-moll Szeligowski - Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego Kurpiński - Koncert klarnetowy 29. 3. 50. Filharmonia Poznańska oraz Związek kompozytorów Polskich - w 13-tą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego - koncert poświęcony jego twórczości. Wykonawcy: G. Konatkowska (fortepian), W. Falak - Zieliński (śpiew), St. Rentz (akompaniament), orkiestra symfoniczna Filh. Pozn. i Chóry pod dyr. S. Stuligrosza. 3 n 3. 50. Filharmonia Poznańska - XXIII koncert symfoniczny Dyrygent: St. Skrowaczewski. Solistka: Z. Adamska Program: Geminiani - Concerto grosso g-moll Haydn - Koncert wiolonczelowy D-dur M ussorgski - "Obrazki z wystawy"

Czwartki Li terackie

12. 1. 50. J. E. Płomieński - "Stanisław Ignacy Witkiewicz" 19. 1. 50. Witold Degler, Franciszek Kirło-Nowaczyk i Klemens Oleksik Wieczór autorski 29. 1. 50. Prof. dr Juliusz Kleiner - "Sztuka poetycka Słowackiego" 16. 2. 50. Jan Brzoza - Wieczór autorski 23. 2. 50. Wojciech N atanson - "Balzac i rok balzakowski" 2. 3. 50. Prof. dr Stanisław Kolbaszewski - "Romantyzm w świetle metody marksistowskiej" 9. 3. 50. Prof. dr Tadeusz Makowiecki - "Poezja a muzyka" 16. 3. 50- Jan Parandowski - "Sława i nieśmiertelność" 30. 3. 50. Wojciech żukrowski - Wieczór autorski

Związek Historyków Sztuki i Kultury - Powszechne wykłady

17. 3. 50.

25. 3. 50.

31. 3. 50.

Dr Bohdan Kostrzewski - Pradzieje miasta Poznania Dr Zdzisław Kaczmarczyk - Początki miasta Poznania Mgr. Krystyna J ózefow J szćwna Odkrycia wykopaliskowe w Trzemesznie

25. 1. 50.

22. 3. 50.

Tow. Miłośników Poznania - Odczyty Inż. Zbigniew Zieliński - "Odbudowa Starego Miasta" Aren. Morawski - "Odbudowa katedry poznańskiej"

Wystawy w Muzeum Wielkopolskim 21. 1. - 5. 2. 50. Z. S. R. R. kraj stu narodów 22. 2. - 21. 5. 50. Mickiewicz - Puszkin

Wj stawy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych 15. l. - 13. 2. 50. Wystawa pośmiertna dzieł Zdzisława Eichlera 19. 2. - 2 O. 3. 50. Wystawa Zw. Polskich Artystów Plastyków Okr.

Warszawskiego 26. 3, - 30. 4. 50. Wystawa reprodukcji i grafiki Rembrandta, Norblina i Płońskiego

W styczniu Prof. Uniwersytetu w Pradze dr Jan Capek wygłosił odczyt p. t. "Komensky a Polska". Prof. Uniwersytetu w Pradze dr Jan Pillip wygłosił dwa wykłady o najnowszych odkryciach prehistorycznych w Czechosłowacji. Minister Kultury i Sztuki Stefan Dybowski gościł w Poznaniu i podczas uroczystości z okazji 30-lecia istnienia Opery Poznańskiej wręczył pracownikomjubilatom dyplomy uznania. Soliści Opery N arodowej w Sofii, Mela Karowa i Michał Popow występowali gosclnnie w Teatrze Wielkim w operze Smetany "Sprzedana narzeczona" i w "Eugeniuszu Onieginie" - Czajkowskiego. Staraniem Wojewódzkiego Komitetu Obchodu 150-lec ' a urodzin A. Mickiewicza odbyła się w Teatrze Polskim akademia z okazji odsłonięcia pomnika Mickiewicza w Warszawie.

Wydział Oświaty Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego zorganizował dla świetlic robotniczych imprezę objazdową p. t. "Karnawał radości".

W lutym

Jubileuszowe posiedzenie Polskiego Tow. Prehistorycznego z okazji 30-lec:a istnienia. Wieczory autorskie Ireny Krzywickiej, organizowane przez "Czytelnika".

służby zdrowia. Objazdowy Teatr Domu Wojska Polskiego dał w Teatrze Polskim szereg przedstawień sztuki Maksyma Gorkiego "Matka". Odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej z okazji 5-ej rocznicy oswobodzenia Poznania i 32-ej rocznicy istnienia Armii Czerwonej. Przyznano nagrody stół. m. Poznania: za całokształt działalności naukowej - dr. Janowi żniniewiczowi 200.000 zł, za całokształt działalności art y - stycznej - Zygmuntowi Szpingerowi 200.000 zł. Wydział Oświaty Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego zorganizował w ramach obchodu 5-ej rocznicy oswobodzenia Poznania i 32-ej rocznicy powstania Armii Czerwonej imprezę objazdową dla świetlic robotniczych p. t. "Od Wołgi do Warty".

W marcu

Z okazji Międzynarodwego Dnia Kobiet odbyły się liczne akademie i okolicznościowe odczyty. Założone zostało Towarzystwo Przyjaźni Polsko Bułgarskiej na Okręg Wielkopolski.

Wydział Oświaty Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego wystawił w świetlicach robotniczych montaż o Puszkinie p. t. "Przyjaciele" w opracowaniu Romana Brandstaettera.

życzą sobie, aby ich książki omówiono w dziale "Recenzje", o egzemplarze recenzyjne, które nadsyłać należy na adres: Zarząd Miejski, stół. m. Poznania, Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 21. Odbiór książek red. potwierdzi w rubryce: "Książki nadesłane".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.03 R.23 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry