TREŚĆ:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.03 R.23 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Mledziński: Julian Marchlewski w Poznaniu; Jakóbczyk: "Dr. J. B. Marchlewski: Stosunki Społeczno - Ekonomiczne w Ziemiach Polskich Zaboru Pruskiego, Lwów 1903, Str.ln389"; Sus: Studia Uniwersyteckie Poznańczykow w XV i XVI wieku.

SPRAWY BIEŻĄCE K.: Piata rocznica wyzwolenia Poznania; K.: Społeczeństwo poznańskie oddało hołd pamięci wielkiego bojownika o socjalizm Juliana Marchlewskiego; Szymanowski: Mickiewicz i Puszkin w Muzeum Wielkopolskim; Chyczewska: Bembrandt - a początki realizmu polskiego; rząd Miejski w akcji upowszechnienia kultury lureaci miasta Poznania w roku 1950; »we gmachy - nowe domy; Danecki: O współzawodnictwie pracy.

ŻYCD3 KULTURALNE

, Krokowski: życie teatralno-literackie; Nowowiejski: życie muzyczne; . Maisel: Odbudowa zabytków; Chyczewska: Sprawy plastyki; onika Wydarzeń Kulturalnych (1.1_-31. III. 50)

REDAGUJE: KOMITET KJSOAKCYJNY

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.03 R.23 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry