11. X. 1949.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

11. X. 1949.

1'. XI. 1949.

3. XI. 1949.

9. XI. 1949.

ZAKOCZENIE PRAC MURARSKICH, CIESIELSKICH I TYNKARSKICH W BUDYNKU BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ.

Prace budowlane prowadzą pracownicy Oddziału l PPB. W bursie zamieszka 120 uczniów poznańskich szkół średnich i zawodowych. W gmachu posiadającym 5 kondygnacyj znajduje się 56 pokoi. NOWY DACH NAD COLLEGIUM MINUS.

Do wykończenia pozostały jeszcze wieżyczki przed aulą i ściana szczytowa przy głównym wejściu. PIERWSZY SZYBKOŚCIOWIEC WYBUDOWANY.

Jest nim dom na Komandorii. Wykonano już zasadnicze roboty I)1urarskie, a obecnie wsadza się okna, drzwI i podłogi oraz zakłada gzymsy. Do szybkiego wykonania robót przyczyniło się w dużym stopniu szeroko rozwinięte grupowe współzawodnictwo pracy, UKONCZENIE BUDOWY KANAŁU CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZAKŁADACH STALINA.

Kanał ten, do któr.ego budowy przystąpiono w czerwcu br., doprowadza parę z siłowni Zakł.adów StaHna i ogrzewa bez jakichkolwiek przerw bloki mieszkalne Osiedli Robotniczych na Dębcu. Koszty budowy kanału, liczącego 1380 m długości, wyniosły około 180 milionów złotych. Jest to pi'erwsze tego rodzaju urządzenie w Polsce. DRUGI SZYBKOŚCIOWIEC W POZNANIU POD DACHEM.

Jest nim dom przy ul. Czechosłowacki'ej. 120-osobowa załoga robotnicza wykazała pełne zrozumienie dla sprawy szybkiego budownictwa mieszkaniowego. Poszczególne zespoły wykonały od 60 do 340, % ponad normę. Nowy szybkośdowieczawiera 60 mieszkań dwuizbowych z pełnym komfortem. Niebawem po ,wykonaniu urządzeń wewnętrznych dom ten odda się w użytkowanie najbardziej potrzebującym rodzinom robotniczym.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry