1. IX. 1949.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

1. X. 1949.

9. X. 1949.

składa się przeciętnie z 4 osób, łatwo dojść do wniosku, że w Poznaniu przynajmniej trzecia część mieszkańców korzysta z usług Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY PRA WOBRZEZNEGO KOLEKTORA.

Plan zagospodarowania przestrzennego Poznania przewiduje wykorzystanie terenów prawobrzeżnych pod rozbudowę przemysłu oraz osiedli' robotniczych dla około 130 tysięcy mieszkańców. .W związku z tym wyłania się konieczność stworzenia odpowi,ednich warunków sanitarnych. Dotychczas prawy brzeg Warty był pod tym względem Kompletnie zaniedbany. Kolektor, czyli kanał główny, długości 14 km, zbierający ści,eki z całego osiedla i odprowadzający je do oczyszczalni, stanowi jedną z inwestycyj w zakresi,e planowej kanalizacji. Na budowę kolektora przeznaczono w fym roku 50 mil. zł. Do tej chwiH 140 robotników 4 Oddziału PPB, pracując na dwie zmiany, zbudowało już pierwszą część kolektora długości 350 metrów.

POŁOZENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD WIEZOWIEC PDT,

Od paru miesięcy trwały już prace przygotowawcze nad budową wi,eżowca Powszechnego Domu Towarowego, Właściwy etap prac budowlanych, które na zleoeni,e PDT. prowadzi Oddział II Państwowych Przeds, Budowlanych, zapoczątkowano uroczystością wmurowania aktu erekcyjnego.

OTWARCIE NOWOODBUDOWANYCH LOKALI, PRZEZNACZONYCH DLA STACJI PRZETACZANIA KRWI.

Stację prowadzi PCK w gmachu Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. PCK wyposażyło Stację w najnowoczesrueJszy sprzęt. Pacj.entów obsługuje 11-osobowy personel naukowy i pomocniczy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry