24. VII. 1949. OTWARCIE CZWARTEJ SWIETLICY W P ANSTWOWYM PRZEDS. ROBOT KOMUNIKACY JNYCH.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

24. VII. 1949. OTWARCIE DOMU KSIĘGARZA, W PRZEZMIROWIE POD POZNANIEM.

Gmach przeznaczono początkowo na schronisko dla księgarzy emerytów. Obecnie w Domu tym odbywają się kursy księgarzy, obejmujące pracowników tej branży z całej Polski. 12. VIII. 1949. REKONSTRUKCJA PRĘGIERZA PRZY STARYM RYNKU.

Pręgierz ten pochodzi z XVI wieku (rok 1535). Przywiązywano do niego ongiś skazanych za przestępstwa natury gospodarczej, a ludność lżyła ich, obrzucała kamieniami itp. W r<>ku 1925 zabytek ten zrekonstruował po raz pierwszy sławny rzeźbiarz poznański, Marcin Rożek, na podstawie zmurszałego oryginału, który przeniesiono do Muzeum Miejskiego. Obecnie, zniszczonej w czasie ostatniej wojny, figurze kata, stojącej na cokole Pręgierza, rz,eźbiarz Edward Haupt zrekonstruował gło,wę według posiadanych fotografii. Do czasu wybuchu drugiej wojny światowej poznański Pręgierz był jedynym tego rodzaju zabytki,em na ziemiach polskich. Obecnie, po przyłączeniu Ziem Zachodni.ch, odzyskaliśmy jeszcze dwa zabytkowe pręgIerze, i to w Chojnastach (wiek XVII) oraz w Bystrzycy Kłodzkiej (wielf XVI).

18. VIII. 1949. OTWARCIE NOWYCH OGRODOW DZIAŁKOWYCH DLA ROBOTNIKOW.

Ogrody te znajdują się na Górczynie i liczą ogółem 5 ha powierzchni, dzielącej się na 144 działki:.

Właściciele działek to przeważnie pracownicy tramwajowi i kolejowi. 30. VIII. 1949. OTWARCIE DWUSETNEGO SKLEPU PSS.

Pięć spółdzielni spożywców połączyło się w lipcu tego roku w jedną spÓłdzielnię, która otrzymała ;;)0pularny już dzisiaj skrót PSS. Spółdzielnia ta liczy 40 tys. członków. Biorąc pod uwagę, że rodzina

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry