26. V. 1949.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

.31. V. .949.

7. VI. 1949.

9, VI. 1949.

27. VI. 1949.

nastyczna, dwie sale zajęć oraz jedna dla zajęć indywidualnych, w której do dyspozycji dzieci znajduje się mnóstwo zabawek. W nowocześnie urządzonej kuchni przygotowuje się smaczne i zdrowe posiłki. W Przedszkolu znaj,duje się 80 dzieci.

POZNANSKIE POGOTOWIE OTRZYMUJE 13 NOWYCH SANITAREK.

Okręg Poznański PCK otrzymał 13 nowych sanitarek, zakupionych prz'ez Rząd 'Polski w zakładach "Skoda" w Czechosłowacji. Dzięki nowemu przydziałowi sanitarek, poznańskie pogotowie PCK usprawni swą służbę dla dobra chorych i ofiar tragicznych wypadków. OTWARCIE ŚWIETLICY I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W NOWYM DOMU AKADEMICKIM.

Nowocz.esną świetlicę zaopatrzono w komplet czasopism, gry towarzyskie i radioodbiornik z adapterem. Równocześnie z otwarciem świetlicy uruchomiono punkt biblioteczny Miejski,ej Bibl. im. Raczyńskich. Biblioteka zawiera na razie 260 tomów o różnj tematyce. Punkt biblioteczny zorganizowano na zasadzie wymi.enności, tzn. po pewnym czasie komplet książek wymieni się na inny. PIERWSZA W POZNANIU BAWIALNIA DLA DZIECI.

W świetlicy Centrali Handlowej Przem. Papierniczego otworzono pierwszą tego rodzaju na terenie Poznania, bawialnię dla dz,ieci. Dzieci będą tam spędzać dwa dni w tygodniu na. wspólnych zabawach i grach. Ośrodek bogato zaopatrzono w różnego rodzaju zabawki. OTWARCIE ŚWIETLICY STRONNICTWA DEMOKRA TYCZNEGO.

ODDANIE DO UZYTKU SZPITALA CHORóB WEWNĘTRZNYCH UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ.

Dewiza nowego szpitala brzmi: Ubezpieczalnia Społeczna - w służbie klasy robotniczej. . W nowym pracy, o zapewnieniu mu jak najlepszych warunków leczniczych. Nowy szpital ma wygląd nowoczesnego komfortowego pensjonatu. W dwóch lub sześcioosobowych pokojach pomieśdć mcżna 125 pacjentów. Każda stacja posiada własną kuchnię, połączoną dźwigiem z kuchnią centralną, własny gabinetzabiegowy, pokój siostry dyżurnej i komfortowe łazienki. Chorzy mają do dyspozycji świetlicę i bibliotekę, Zakład rentgenowski szpitala w miesiącu może obsłużyć 35 tys. osób. Wyposażenie szpitala uzupełnia nowocześnie urządzone laboratorium, pracown.ia fizyzykoterapii, przemiany materii i elektrokardiografii. Przy budowie pracowało kilka firm, przede wszystkim PP.B i SPB. 22. VII. 1949. OTWARCIE STACJI POGOTOWIA NOWEGO TYPU.

22. VII. 1949. OTWARCIE WZOROWCYH SWIETIIC: 1: dla pracowników Związku Zawodowego Kolejarzy; 2: dla pracowników Rzeźni Miejskiej. 22. VII. 1949. ODDANIE DO UZYTKU LOKALI POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA.

24. VII. 1949. OTWARCIE ODDZIAŁU MUZEUM WIELKOPOLSKIEGO W ROGALINIE.

Oddział otwarto w ramach Święta Odrodz'enia i piątej rocznicy ogłoszeni'a Manifestu Lipcowego. Tutaj przed minioną wojną mieściła się słynna galeria rogalińska, posiadająca w swoich zbiorach sławną kolekcję nowoczesnego malarstwa polskiego i obcego. Obecnie Oddział Muzeum Wi,elkopolskiego w Rogalinie mieści dział rz'emiosła artystycznego, począwszy od 17 do połowy 19 wieku, dokumenty myśli postępowych danego okresu, dział kultury i sztuki i dział etnograficzny. Osobne sale poświęcono: Arciszewskiemu, admirałowi floty holenderskiej i generałowi artylerii Władysława IV, Joachimow.i Lelewelowi i Kraszewskiemu. W dziale etnograficznym zaakcentowano przede wszystkim kulturę materialną, obrazującą dawne życie chłopa polskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry