KRONIKA .MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Rocznik XXII

Numer 2/3

Od r72edakeii

Poznań staje się miastem coraz bardziej robotniczym.

Szybki rozwój przemysłu, tempo produkcji, uparta ofiarna praca tysięcy robotników zacierają dawne oblicze miasta. Jego mieszczański charakter ginie W rytmie nowego życia. Rośnie poznańska klasa robotnicza - jednolita, śWiadoma, zorganizowana. Jej wysiłkom zawdzięczamy podz.iwu godną materialną i kulturalną odbudowę Poznania, której towarzyszy wszechstronny rozwój życia społecznego. Naczelnym zadaniem Kroniki Miasta Poznania, pisma wydawanego przez robotniczy Zarząd Miejski - jest wykazanie przodującej roli klasy robotniczej W kształtowaniu się nowego, postępowego społeczeństwa. Z tego punktu widzenia pragniemy naświetlać zagadnienia związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszego miasta.

XOInil£l 02edakefjj-łllj .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry