TREŚĆ ROCZNIKA XXII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Buszówna Elżbieta: Wydanie ludowe "Pana Tadeusza" 24 Chybiński Adolf: Chopin . 14U Hebanowski Stanisław: Trzydziestolecie Opery Poznańskiej 201 Mar,kwitzówna Aleksandra: Chopin w Wielkopolsce 232 Pollak Roman: W Mickiewiczowskie Rocznice 1 Zakrzewski Bogdan: Mickiewicz w poznańskim "Tygodniku Literackim" 5 Tenże: U źródeł znajomości Puszkina w Wielkopolsce. 219 Zieliński Zbrgniew: Rozwój miasta Poznania od końca X do XVIII w. 244

MATERIALV:

Hensel Witold: Na marginesie wykopalisk w Poznaruu . 61 Markwitzówna Aleksandra: Poznań w walce z żywwtem 52 Mika Marian: Marcin Kasprza'k, bohater rewolucji z roku 1905 mieszkał w Poznaniu 58

SPRAWOZDANIA:

Czarnecki Władysław: Przyszłość Poznania leży na. prawym brzegu Warty liS::! Kandulski Witold: Rok Chopinowski w Poznaniu 163 Malinowski Kazimierz: Pomnik A. Mickiewicza w Poz,n,aniu 31

Tenże i inni: Międzyszkolne Popisy Wyższych Szkół Artystycz,nych Nowak Cyryl: Pierwszy Maj w Poznaniu.

T'enże: Masy pracujące Poznania manifestują wolę zacieśni,enia braterskiej przyjaźni z narodami Z.S.R.R. Schmidt BoLesław: Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich Szpytko Stanisław: Inspektorat Rosochowicz Alfred: Ostatnie Polski Ludowej Architekci poznańscy laureatami konkursu na gmach Ministe.r.stwa Skarbu 114

Miejski 'T'argi 175manifestacjągospodarczą

Czyny kongresowe w Poznaniu Kongres w obronie pokoju .

Laureaci nagrody naukowej i artystyczno-literackiej st.

Murzynowski Leon, nowy prezydent stoł. m. Pozmmia NOWe gm8Jchy, nowe domYm. Poznania 67 159 66 63 12, 110, 3m

7/j

Rocznica oswobodz,enia Poznania 31 rocznica istnienia Armii M Tydzień Oświaty, Książki i Prasy w Poznaniu 166 Zarząd Miejski w akcji upowszechni,enia kultury 29"{żYCI:t KULTURALNE:

Karczewska Wanda: O teatr dla prostego człowieka Krokowski Stanisław: Zycie artystyczno-teatralne Maisel Witold: Odbudowa zabytków Mrozjński Jan: Sztulia Poznańska Myśliński Kazimierz: Ballada niehIstoryczna Nowowiejski Kazimierz: Zycie muzyczne 87, 183, 309 101, 192 iS29 99, 321 146 90, 186. 316

Z ŻALOBNEJ KARTY:

.T. W.: Prof. Jan Rutkowski Mrozjński Jan: Jan Wroniecki Nowowiejski Kazimierz: Raoul Koczaiski 84 81 108, 188

Z wydawnictw

-.....--"'..-- ....... ..:.'.....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry