ZA KOMITET REDAKCYJNY: MARIAN J. MIKA .SEKRETARZ REDAKCJI: ALEKSANDRA MARKWITZOWNA ADRES REDAKCJI: POZNAN-NOWY RATUSZ ZARZĄD MIEJSKI STOŁ. M. POZNANIA WYDZIAŁ OŚWIATY, KUL TURY I SZTUKI I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry