TRESC ROCZNIKA XXI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

DZIAŁ HISTORYCZNY: Grot Zdzisław: Kazimierz Chmielewski - powstaniec poznanski z r. 1848 i jego pamiętnik. . . .... .. .... .... .. .. ... .. o .' o 18 Tenże: Cegielski i Cieszkowski (fragmenty korespondencji) .... 191 Tenże: Powstanie Wielkopolskie (chronologiczne zestawienie wypadków) . . . o . . . . . . . . . : . o o . . . . . o . . . . . o . . o . . . . . . . .. 257 Hahn Wiktor: Józef !łowiecki - zapomniany poeta wielkopolski 85 Jakóbczyk Witold: Rząd Narodowy w 1848 r. .......... _ _ _. _ _ _ l Jakubowski Ignacy: Rocznice mickiewiczowskie w Poznaniu..... o 278 Kaletka Adam Ho: W 100 lecie otwarcia pierwszej wielkopolskiej linii kolejowej: Stargard-Poznań o.. o. .... o... o. . o.. o. o. o 177 Mika Marian Jo: O dawnym szpitalu św. Łazarzu w Poznaniu. _ _ o 103 Paprocki Franciszek: Wykazy imienne członków powiatowych i lokalnych Komitetów Narodowych w Wielkopolsce w 1848 r. ...,..... o o o . . . . _ _ _ _ _ . _ _ 26

ZAPISKI:

Hensel Witold: Złoty pierścionek wczesnohistoryczny z Markwitzówna Aleks:1ndra: Bractwo Miłosierdzia w w w. XVIII . o . . o . . . . . . . . o . . . . .

Poznania 201 Poznaniu

Michałowski Przemysław: Dalsze przyczynki do historii wojennej orła z wieży ratuszowej ............. -.. .. .. . .. .. .. . .. ... 127 Mika Marian J.: Chłopi w księgach obywatelstwa poznańskiego w XVI w. o o o . . . . . . . o . . o . o . . . o . . o . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130 Tenże: Opis murów i budynków miejskich z r. 1654 ............ ?09 Szulczewski W. J.: O roślinności Poznania powojennego _. 'o. 133 Zieliński Zbigniew: Fragment okrągłEj baszty narożnej odkrytej przy Placu Wielkopolskim o..... o . o . . . . o . . . . . . . . . . . . . . .. 204

DZIAŁ BIEŻĄCY:

Flotyńska Janina: Materiały do planu zadrzewienia cmentarza w Junikowie .. _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o .. 308 Grot Zdzisław: Siódmy zjazd historyków polskich we Wrocławiu 303 .

( l . Tenże: Orędzie wrocławskie (na marginesie Kongresu Intelck-' tualistów) ................ 297 Tenże: Prezydent odbudowy ... 288 Lisiecki Kazimierz: śp. H. Jackowski ......... . . . . . . . .. 152 Tenże: śp. H. Malina... ...................................... 154 Marchwicki Jerzy: 50 lat istnienia elektrycznego tramwaju w'Poznaniu .. ... .... ....., .... .. .. ..... ... ... . ... 140 Strugarek Stanisław: Miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej w Poznaniu ........................... 289 Ulatowski Kazimierz: śp. Wł. Marcinkowski .......... ......... 72 Urbański Jarosław: śp. prof. dr. Adam Wodziczko .............. 335 Uroczystość zawieszenia orła na nowej żelaznej konstrukcji wieży ratuszowej. . . . . ''Przemówienie ministra Dybowskiego ............... . . . . . . . .. 50 Przemówienie prezydenta miasta. mgra Sroki ................ 53 Waszak Stanisław: Warunki mieszkaniowe w zniszczonym Poznaniu 215

ŻYCIE KULTURALNE:

"{(rokowski Stanisław: Życie artyst.-literackie miasta Poznania .................. 77, Nowowiejski Feliks M.: Sztuka poznańska Maisel Witold: Odbudowa zabytków . 80, Z wydawnictw... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kronika wydarzeń kulturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157, 229, 340 237. 344 161, 240, 347 266 167, 245

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry