TREŚĆ ROCZNIKA XX

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

DZIAŁ HISTORYCZNY:

Dettloff ks, Szczęsny: Gotyckie stalle w dawnej .Kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . .166 Tenże: Wiadomość o jednym z najstarszych zegarów wież owyc h w Po lsc e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Tenże: Poznański malarz Adam Swach................ .237 Eckhardt Joanna: Materiały do historii sztuki i kultury z Kronik 00. Franciszkanów poznańskich . . . . . . . . .23 Górska, Barbara: Dr Kazimierz Szulc (1825-1887)......... .217 Hensel Witold: Rola Poznania w okresie wczesnopiastowskimna tle odkryć w innych ośrodkach polskich Tenże: Ciekawa ostroga z Poznania-Lubonia... Jakóbczyk Witold: Ks. Wawrzyniak stypendystą.

.113 .262 .265

Mika Marian J.: Burmistrzowie poznańscy wieku XVI. .37 Tenże: Trębacz ratuszowy (Przyczynek do historii muzyki w Poznaniu)....................................... .159 Tenże: Jeszcze o orle z wieży ratuszowej. . . . . . . . . . . . . . . . . .269 .Miodziejowski Jerzy: Pla,n Poznania z czasów wojen szwedzkich 55 Pilichowski Czesław: O szkolnictwie elementarnym i średnim w Poznaniu u schyłku XVI w.................... .138 Sroka Stanisław: Bilans dwuletniej pracy wysiłkiem całego społeczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

DZIAŁ BIEŻĄCY: Dettloff ks. Szczęsny: Kartki z dziejów Muzeum Wielkopolskiego podczas okupacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Eckhardt Joanna: N arwidiana wielkopolskie. . . . . . . . . . . . . . . .127 Grot Zdzisław: Otwarcie Riblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu...................................... .271

J aśkowiak Franciszek: Gospoda, Targowa Hotel Turystyczny miasta Poznania.................................. .182 Tenże: Franco Autor i gość m. Poznania w świetle prasy amerykańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Tenże: Zmiana na stanowisku Konsula Francji. . . . . . . . . . .88 (M.): Krzyż Polski Odrodzony dla prezydenta miasta Poznania 187 Nowicki Tomasz: Garść fragmentów z historii wielkiego dzieła 64 Popowska Jadwiga,: W Muzeum Wielkopolskim. . . . . . . . . . . . .177

ŻYCIE KULTURALNE:

Zdzisław Grot: Przegląd naukowy. . . . . . . . . . . . . . . . . .91, 190, 275 Krokowski Stanisław: Życie artystyczno-literackie miasta Poznania........................ .93, 192, 276 Powidzki Janusz: Nota tki Konserwatorskie. . . . .100, 280 Świechowski Zygmunt: Sztuki plastyczne 1 Muzea 97 Z wydawnictw................/.................... .104, 197, 285 Kronika wydarzeń................................ .109, 208

5120-K-30979 DMkuaia Św. Wojciech* pod Zar*«dem Pttet-wowjm w PamaaSn Prezydent stołecznego miasta Poznania Morawski oficjalnie zatwierdził ob. mgr. Stanisława Srokę na stanowisku Prezydenta miasta Poznania, W związku z tym na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1947 f., wojewoda poznański ob. Stefan Brzezdński dokonał oficjalnej nomi nacji ob. mgr. Stanisława Sroki na stanowisko Prezydenta miasta Poznania, wręczając Mu równocześnie złoty łańcuch, ufundowany jeszcze przez Prezydenta miasta Poznania Cyryla Ratajskiego, jako symbol godności ojca miasta Poznania. Wypada przy tym zaznaczyć, że Prezydent miasta Poznania ob. mgr Stanisław Sroka jest pierwszym z prezydentów wszystkich miast polskich, oficjalnie mianowanym i zatwierdzonym na, tym stanowisku przez Rząd Polski. A * V\ Historia prezydenckiego łańcu A J nsa,jitóry po raz pierwszy oficjalnie na posiedzeniu MfejskfS Rady Narodowej wręczył Prezydentowi miasta, 'Pcafimia ob. Wojewoda Poznański, jest historią ciekawą/ _ A Ufundował łańcuch ten, wykonany z czystego dukatowego złota, Prezydent Cyryl Ratajski, przekazując go swoim następcom. Razem ze skarbcem wpadł łańcuch w ręce okupanta. W czasie panicznej ucieczki Niemców z Poznania, kasztelan Ratusza ob. Jóźwiak wykradł klucze do skarbca z biurka niemieckiego Prezydenta i w ten sposób uratował skarb i łańcuch Prezydentów miasta Poznania, cenną pracę prof. Wysockiego, symbol wysokiej godności. Łańcuch ten zdobią: pięknie wykonany herb miasta, wizerunki pierwszych królów polskich Mieczysława i Bolesława oraz herby poznańskich cechów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry