WYDAWN ICTWA KSIĘGARNI AKADEMICKIEJ Spóldz. z odp. udz.

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Poznań, Zygmunta Augusta 1

BOssowski, J. J. prof. dr - Wiadomości z nauk kryminologicznych .200,Czarnowski, M. inż. dr - Wstęp do hodowli lasu D ą b r o w s ki. St. prof. dr U niwersytet Poznański 1939 - 1945. .100,D e r e s i e w i c z, J. - Z przeszłości Prus Królewskich Dobrowolski, J. M. prof. dr - Uprawa i zbieranie roślin lekarskich, aromatycznych i korzennych Dybowski, M. ks. doc. - Działanie woli " - Typy woli G a ł e c ki, A. prof. dr - Zarys chemii fizycznej .

Gór s ki, J. prof. dr - Zarys prawa zobowiązań Kalandyk, St. prof. dr - Podręcznik Fizyki, wyd. II.

K a c z m a r c z y k, Zdz. dr - Monarchia Kazimierza Wielkiego T. II. Organizacja Kościoła i Kultura Kasznica, St. prof. dr - Polskie prawo administracyjne

K o s t r z e w s ki, J. prof. dr - Praslowiańszczyzna .

L a b u d a, G. dr - Studia nad początkami Państwa Polskiego - Źródła niemocy polskiej na Kresach Zachodnich Moczarski, Z. prof. dr i dr J. Szuman - Zarys Genetyki M i ę t k i e w s ki, E. dr Wskazów ki do ćwiczeń z fizjologii P i a s e c ki, E. prof. dr i dr T. S t r u m i ł ł o - Harce młodzieży. Rutkowski, J.

Róż yc k i, St, kręgowego. Simm, K. prof. dr - Zoologia dla przyrodników i rolników S t o 1 z m a n n, Zdz. dr - Zbiór ćwiczeń z chemii fizjologicznej Tertulian, Apologeticus, tłum. prof. dr Jan Sajdak (Pisma Ojców Kościoła t. XX).

Wojciechowski, Zygmunt prof. dr - Państwo Polskie w wiekach średnich, dzieje ustroju

.200,.550,

540,.250,

300,240, - 660 - , 30.

240,

prof. dr-GospodarczeDziejePolski.wyd.i1. 480,prof. dr - Ana.tomia mózgowia i rdzenia .600,

Wydawnictwo: "PRZEGLĄDU WIELKOPOLSKIEGO" "KRONIKI STÓŁ. MIASTA POZNANIA"

300,

.400,

DANINY NARODOWEJtym większa jej siła twórcza"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry