MARIAN J. MIKA

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Marcinkowsciana (Materiały biograficzne i genealogiczne).

Biografia Karola Marcinkowskiego, jednej znajznamienitszych postaci Wielkopolski XIX stulecia - nie należy do problemów załatwionych. W pracach dotychczasowych, Wf rozlicznych przyczynkach, choć nie wyczerpujących wszystkich zagadnień, podano życie i działalność Karola Marcinkowskiego dość wyczerpująco, odnośnie zaś życia i pochodzenia jego ojca, rodzeństwa i tegoż rodzeństwa potomków znajdujemy w pracach biograficznych Cegielskiego i Zielewicza szczupłe tylko dane, zebrane z tradycji ustnej i z bardzo nielicznej podówczas literatury. Nieznane są natomiast szczegóły od strony źródłowej.

Karol Marcinkowski zasłużył przecież w zupełności na to, by o nim nie tylko pamiętało całe społeczeństwo wielkopolskie, ale również jego potomkowie, jego wnukowie czy prawnukowie siostrzani. W tym też celu należało w 100 rocznicę jego zgonu podać choć mały przyczynek, omawiający jego genealogię. W przyczynku tym posługiwałem się wyłącznie materiałami źródłowemi archiwalnymi. Dane dotyczące ojca Karola oraz jego rodzeństwa oparte są na księgach kościelnych parafii poznańskich Uak księgi chrztów, ślubów i zgonów) oraz na materiałach dokumentarnych, znajdujących się w Archiwum Miejskim stół. m. Poznania. Bardzo wiele 'szczegółów dotyczących potomstwa sióstr Karola Marcinkowskiego, czyli wnuków i prawnuków siostrzanych, znaleźć można w kartotekach archiwalnych ewidencji ludności m. Poznania. Nie jest rzeczą prostą zbadać wszystko, co by należało przejrzeć; możliwość dotarcia do wszystkich źródeł utrudnia fakt rozproszenia i zniszczenia ogromu materiału historycznego przez okupanta.

I. Józef M a r c i n k o w s ki, OJCIec Karola. Wiadomości o rodzicach posiadamy bardzo mało. Biografowie nie podają, gdzie i kiedy się urodzili, tym mniej, jakie przechodzili koleje aż do osiedlenia się na św. Wojciechu. Wiemy tylko, że ojciec Karola Marcinkowskiego był właścicielem 2 domków na św. Wojciechu, oraz że prowadził przedsiębiorstwo przewozowe. Obecnie należy uzupełnić

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry