ROCZNIK XIX

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4

Czas czytania: ok. 1 min.

GRUDZIEŃ1947

NUMER 3/4

KRONIKA STOLe M. POZNANIA

CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM KULTURALNYM STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA

ORGAN TOW. MIŁOŚNIKÓW STÓŁ. MIASTA POZNANIA

T RE Ś C I Witold J akóbczyk: Marcinkowski. - Marian .1. Mika: Marcinkowściana. - Zdzisław Grot: Druh Marcinkowskiego - Witold Łakomicki. -' Dr Joanna Eckard: Katalog wystawy: "Życie i czyn Karola Marcinkowskiego". -p/Franciszek Jaśkowiak: Prace konserwatorskie i badania archeologiczne w katedrze poznańskiej. -'-Ż y c i e kulturalne. Z wydawnictw. Z życia miasta Poznania. -. Kronika wydarzeń.

Nakładem Księgarni Akademickiej. Poznań, Zygmunta Augusta 1 PKO V 242. Właściciel konta: Księgarnia Akademicka, Sp. z odp. udz.

Konto czekowe Nr 44 w banku "Społem" oddział w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 grudzień R.19 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry