ROCZNIK XIX

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 czerwiec R.19 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

CZERWIEC 1946

NUMER 2

KRONIKA STOŁ M. POZN

CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM KULTURALNYM STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA

ORGAN TOW. MIŁOŚNIKÓW STÓŁ. MIASTA POZNANIA

T RE Ś Ć; Mgr Stanisław Zbigniew Gołębiowski: Starania o uniwersytet w Poznaniu w czasach porozbiorowych. -v- Edward Serwański: Poznań-stolica Polski Zachodniej. -Dr Zdzisław Grot: Nieznane relacje o Karolu Marcinkowskim. - Dr Jerzy Młodziej owski: Ludwik Solski w Poznaniu. - Inż. Kazimierz Ulatowski: Jak rozbudować Stary Rynek. - Dr Wiold Jakóbczyk: Ka,rtka z dziejów Poznania. -" Aleksander Rogalski: J ak ogłaszano w Poznaniu przed stu laty. - Życie kulturalne. - Z życia miasta. - Z wydawnictw. - Kronika wydarzeń.

Nakładem Księgarni Akademickiej. Poznań, Zygmunta Augusta 1 PKO V 242. Właściciel konta: Księgarnia Akademicka, Sp. z odp. udz.

Konto czekowe Nr 44 w banku "Społem" oddział w Poznaniu.

2072 - I. VI. 46. 1000 - K- 14126 Tłoczono w Drukami św. Wojciecha pod Zarządem Państwowym w Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 czerwiec R.19 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry