WYDAWNICTWA

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 marzec R.19 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

KSIĘGARNI

AKADEMICKIEJ

Spóldz. z odp. udz.

Poznań, Zygmunta Augusta 1

Bossowski, J. J. pro£ dr - Wiadomości z nauk kryminologicznych .120,Dobrowolski, J. M. pro£ dr - Uprawa i zbieranie roślin lekarskich, aromatycznych i korzennych Dyb owski, M. ks. doc. - Działanie woli Gałecki, A. pro£ dr - Zarys chemii fIZycznej Kalandyk, S1. pro£ dr - PodrecznikFizykLwyd.il. .

Kaczmarczyk, Zdz. dr - Monarchia Kazimierza Wielkiego T. II. Organizacja Kościoła i Kultura Kasznica, S1. pro£ dr - Polskie prawo administracyjne . 200,Kostrzewski , J. prof. dr - Praslowiańszczyzna. . . .

Labuda, G. dr - Studia nad początkami Państwa Polskiego - Źródła niemocy polskiej na Kresach Zachodnich Miętkiewski, E. dr - Wskazówki do ćwiczeń z fIZjologii 160,Rutkowski, J. pro£ dr-GospodarczeDziejePolskLwyd.il.

Simm, K. pro£ dr - Zoologia dla przyrodników i rolników S t o 1 z m a n n, Zdz. dr - Zbiór ćwiczeń z chemii fIZjologicznej 240,Tertulian, Apologeticus, tłum. prof. dr Jan Sajdak (Pisma Ojców Kościoła t. XX).

Wojciechowski, Zygmunt pro£ dr - Państwo Polskie w wiekach średnich, dzieje ustroju. JOO,

Wydawnictwo:

"PRZEGLĄDU WIELKOPOLSKIEGO" "KRONIKI STÓŁ. MIASTA POZNANIA"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 marzec R.19 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry