ROCZNIK XIX

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 marzec R.19 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

MARZEC 1946

NUMER 1

KRONIKA STOLe M. POZNANIA

CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM KULTURALNYM STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA

ORGAN TOW. MIŁOŚNIKÓW STÓŁ. MIASTA POZNANIA

TREŚĆ :/Dr. Jerzy Młodziej o wski: Feliks Nowowiejski. A>Dr. Witold Jakóbczyk: Towarzystwo Pomocy Naukowej. v Dr. Witold Hensel: Kilka uwag na tle wyników wykopalisk na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1938 i 1939 r. -p/Dr. Wiesław Rakowski: Przeszłość i przyszłość Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. -rATMgr. Wanda Wyrwicka: Poznańskie Muzeum Przyrodnicze po wojnie. - A X. Prof. Szczęsny Dettloff: Jak i czym zamierzał okupant "zdobić" Poznań? -j X. Edmund Majkowski: Nieznana praca medalierska Fryderyka Wilhelma Belowa, rytownika i pieczętarza poznańskiego. - Kazimierz Grunwald: "Przegląd Poznański". -*. Z Ż y c i a m i a s t a. - - Z t e k i p o ś m i e r t n ej. - A Z W Y d a w n i c t w. -r Ż y c i e kulturalne. - Kronika wydarzeń.

Nakładem Księgarni Akademickiej, Poznań, Zygmunta Augusta l PKO V 242. Właściciel konta: Księgarnia Akademicka, Sp. z odp. udz.

Konto czekowe Nr 44 w banku "Społem" oddział w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 marzec R.19 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry