ROCZNIK XVIII

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

GRUDZIEŃ 1945

NUMER 2

KRONIKA STOLe M. POZN

CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM KULTURALNYM STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA

ORGAN TOW. MIŁOŚNIKÓW STÓŁ. MIASTA POZNANIA

T RE Ś Ć: mgr Józef Frieske: 27 grudnia. - Prof. dr Józef Kostrz-ewski: Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, - Mgr Marian J. Mika: Kiedy powstał kościół św. Wojciecha w Poznaniu? - Dr Stanisław Waszak: Przeobrażenia ludnościowe w Poznaniu. - Stanisława Przyrembell: Zieleń Poznania w czasie wojny. - Ks, prof, dr Szczęsny Dettloff: Pożyteczna praca inwentaryzacyjna., - Hilary Majkowski: Franciszek Rylfl w 20-lecie Jego śmierci. - O d b u d o w a P oz n a n i a : Wstęp, - Józef Szłapczyński: Jak zorganizowano Zarząd Miejski po wypędzeniu Niemców,Początki Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki. -. Danuta Lotyczewska: Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej, - P r z e m y s ł, H a n d e l i R z e m i o s ł o: Leopold Ghick: Jak podjęła pracę Izba Przemysłowo-Handlowa. - Mgr Józef Kluczyński: Kartka z historii Wlkp. Związku Zrzeszeń Kupieckich,Rzemiosło Poznańskie. - Ż y c i e k u M u r a l n e. - Kro n i k a W y d a r z e ń: Sierpień - wrzesień - październik - listopad,

Nakładem Księgarni Akademickiej, Poznań, Zygmunta Augusta 1 PKO V 242. Właściciel konta: Księgarnia Akademicka, Sp. z odp. udz.

Konto czekowe Nr 44 w banku "Społem" oddział W Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry