OD REDAKCJI

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Pierwszy numer "Kroniki stoi. miasta Poznania" ukazał się w r. 1923 pod redakcją śp. Zygmunta Zaleskiego. Czasopismo było poświęcone zagadnieniom życia kulturalnego i naukowego stół. miasta Poznania w przeszłości. Obejmowało również historię gospodarczą, sztuki koś cielnej, prawa miejskiego, mieszczaństwa poznańskiego, życia obyczajowego i in., krzewiąc znajomość ruchu kulturalno-naukowego. Dziś, wznowiona po 6-cio letniej przerwie "Kronika stół. miasta Poznania" pragnie się dostosować do potrzeb i wymagań chwili bieżącej, stąd też, chcąc zanotować wszystko, co się obecnie w mieście dzieje, rozszerza dział rzeczy aktualnych nie zrywając z przeszłością. Artykuły i prace mają popularyzować wiedzę z zakresu kultury i nauki stół. miasta Poznania wśród szerokich rzesz obywatelstwa.

Pracom ściśle naukowym i specjalnym poświęci się osobne wydawnictwo: Bibliotekę "Kroniki", zachowując czasopismo dla artykułów dotyczących w dużej mierze aktualnych zagadnień kulturalnych w naszym mieście. "Kronika" nie jest organem urzędowym lecz wydawnictwem naukowo-popularnym Towarzystwa Miłośników Poznania, stąd wszelkie prace i wypowiedzi na poruszane zagadnienia są wyrazem osobistych sądów autorów. Mogą one wywołać dyskusję lub polemikę, co w trosce o odbudowę naszego miasta może być poważnym wkładem do realizacji planów odbudowy. "Kronika" zamierza zanotować rzeczywisty, aktualny obraz życia kulturalno-naukowego miasta Poznania w okresie rozpoczętej odbudowy życia duchowego, sięgając równocześnie do bogatej przeszłości grodu Przemysława.

Oddając do rąk obywatelstwa poznańskiego pierwszy powojenny numer, tyle dla kultury i nauki Poznania zasłużonej "Kroniki", wspominamy tutaj nieocenione zasługi śp. Zygmunta Zaleskiego, redaktora "Kroniki", długoletniego decernenta Kultury i Sztuki w Zarządzie Miejskim, śp. Bernarda Chrzanowskiego, pierwszego kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, wielkiego miłośnika miasta Poznania, śp. Cyryla Ratajskiego, prezydenta stół. miasta Poznania.

1F L!""I_, -i- "Tfe*5ftJ*'1

-

Ratusz poznański w łutym 1945 roku od strony północnej

*st

(drzew. N. Konwerski)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry