3688 - IX. 45. 3 000 - K - 4298 Tłoczono w Drukarni św. Wojciecha pod zarządem państwowym w Poznaniu.

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

W zniszczonym, zmaltretowanym przez zbirów hitlerowskich Poznaniu budzi się żYcie... Budzi się, rozwija, ba! nawet tętni już rozmachem młodych sił oraz pracą twórczą na wSzYstkich odcinkach kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Poznań bowiem by l, jest i będzie źródłem szerokiej inicjatywy, szczerego patriotyzmu, głębokiego umiłowania OjczYzny, a przede wSzYstkiem - ośrodkiem pracy ochoczej, rzetelnej i ofiarnej dla dobra i wielkości naszego Państwa i Narodu. Jednym Z licznych dowodów pracy twórczej jest wskrzeszenie "Kroniki st. m. Poznania "przez grono ludzi,którym wielkość naszego grodu, rozwój kultury ducha i umysłu głęboko leżą na sercu. W pracy tej, która niewątpliwie odsłaniać będzie przebogate walory patriotyczne Poznania i ludu pozna rskiego oraz wielkość i znaczenie Poznania w czasach minionych i w chwilach obecnych - żYczę wSzYstkim Obywatelom, którzY Z entuzjazmem, a zarazem w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed historią i przYszłymi pokoleniami podjęli się jej jak najowocniejszYch wyników i jak najgłębszego zadowolenia Z dobrze spełnionego obowiązku.

ANTONI

DRABOW1CZl wiceprezydent stoi. m. Poznania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry