KHONIKA :'UASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

sku przetrwał śp. Pilatowski drugą połowę swej owocnej działalności zawodowej. Niezależnie od absorbującej go pracy zawodowej poświęcał śp. Zmarły prawie całkowitą resztę wolnego swego czasu działalności społecznej, Był duszą spółki teatralnej ., Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego" prowadząc przez 30 lat jako członek jej zarządu sprawy finansowe i administracyjne; był wiceprezesem Rady Giełdy Pieniężnej w Poznaniu; opiekował się sprawami drobnych placówek wytwórczych i kupieckich; pracował w ruchu osiedleńczym kupców i rzemieślników wielkopolskich Na szczególną wdzięczność zasłużył sobie ze strony gminy m. Poznania, w której interesie pracował od r. 1928 jako członek Komisji Rozbudowy Miasta. Jako bankowiec, znając z długoletniej praktyki lepiej niż ktokolwiek inny stosunki lokalne i Judzi, wiedział dokładnie, kto i w jakiej mierze zasługiwał na kredyt budowlany. Śp. Rufin Pilatowski był niezwykle lubiany przez wszystkich, którzy mieli możność z nim się zetknąć. Dla pracowników podległej mu instytucji był nie tylko przełożonym, lecz także prawdziwym przyjacielem. Jako wybitny fachowiec w dziedzinie bankowej i spółdzielczej, zdobył sobie uznanie miarodajnych czynników i był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Dzięki swym wielkim zaletom charakteru śp. Rufin Pilatowski cieszył się dużym mirem i życzliwością u naszego społeczeństwa.

Cześć Jego pamięci!

B. W i e t r z y c h o w ski.

19. III. 1939 odbyło się poświęcenie Szkoły Pielęgnarstwa P. C. K.; 20. III, przybyl do Poznania prymas Kanady ks.

kardynał Villeneuve; 26. III. odbył się zjazd Rolników Wielkopolskich; odbyła się uroczysta akadcmia dla uczczenia 25-1etniej rocznicy wypadków moahickich; 2. IV. odbył się w Poznaniu 7jazd Pogotowi Ratunkowych R. P.; 12. IV. odbył się zjazd Miel'l1iczych Przysięgłych R. P.; 16. IV. otwarto w "Salonie 35" wystawę malarską Si. Zalewskiego; otwarto w salonach Tow. Prz. Szt. Pięknych wystawę grupy Akwarelistów warszawskich; 21. IV. objął urzędowanie nowy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr Aleksandel' Birkenmajer; 25. IV. Rada Miejska w Poznaniu obchodziła uroczyście swoje dwudziestolecie; 30. IV. dyrektor Okr. Dyr. Kol. Państw. w Poznaniu inż. Krzyżanowski zostal przeniesiony w stan spoczynku; 30. IV. uroczyste otwarcie XVIJ Międznarodowych Targów Poznańskich przy udziale wiceminiEtra Przemysłu i Handlu p. Sokołowskiego; odbył się zjazd Katolickiego Stow. Kobiet; 1. V. otwarto w "Domu Żołnierza" wystawę "Gratiki Wojskowej"; 3. V. Poznań obchodził uroczyście 138 rocznicę "Konstytucji 3 Maja"; wicepremier inż. Kwiatkowski zwiedził Targi Poznańskie; 4. V. odbyła się uroczysta manifestacja społeczeństwa poznańskiego na rzecz P. O. P.; 6. V. odbył się walny zjazd delegatów Koła Miast Wielkopolskich; 7. V. odbyły się uroczystości 20-1ecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego; odbył się zjazd lekar.lY weterynaryjnych R. P.; 11. V. odbyły się wybory rektora U. P., wybrany został prof. dl' Si. Dąbrowski; 14. V. w "Salonie 35" otwarto wystawę tkanin Ireny Rejewskiej - Obrembiny; 16. V. przybyła do Poznania pierwsza wycieczka Zaolzian; 19. V. mgr St.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry