WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Ś p. R u f i n P i l a t o w s k i

Dnia 6 maja przeszedł do wieczności w wieku lat 63 śp.

Rufin Pilatowski. Urodzony 8 listopada 1876 r. otrzymuje wykształcenie średnie w gimnazjum św. Marii Magdaleny, odbywa studia handlowe i wstępuje w r. 1899 do Banku Związku Spółek Zarobkowych, w którym pracuje nieprzerwanie aż do przedwczesnego swego zgonu. Lat 40 pracy w jednej i tej samej instytucji, dla dobra kraju i społeczeństwa polskiego wielce zasłużonej, najlepiej świadczy o zdolnościach fachowych i zamiłowaniu do zawodu śp. Zmarłego. Bank Związku, jako centralna instytucja finansowa polskich spółdzielni oszczędnościowo - kredytowych, rolniczo - handlowych, spożywczych, mieszkaniowo - budowlanych, rzemieślniczo - handlowych itp., walnie przyczynił się do utrzymania polskiego stanu posiadania na ziemiach b. zaboru pruskiego. Walka bankowości polskiej na tym właśnie odcinku z pruską polityką eksterminacyjną była wyjątkowo ciężka. Wybitny w niej udział z ramienia Banku Związku brał śp. Zmarły.

Po odzyskaniu niepodległości, banki polskie z Bankiem Związku na czele ważną odegrały rolę w budowie państwowości polskiej, zasilając skarb państwa gromadzonymi przezornie i skrzętnie zapasami kruszców szlachetnych i pomagając do przechodzenia licznych przedsiębiorstw handlowo - przemysłowych, placówek nieraz bardzo poważnych, z rąk niemieckich w polskie. Niełatwe to było zadanie zwłaszcza wobec skutków klęski wroga: inflacji i dewaluacji. W tych trudnych warunkach władze nadzorcze Banku Związku, widząc niezwykłe zdolności śp. Zmarłego, mianowały go z końcem r. 1918 dyrektorem. Na tym stanowi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry