KKONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

2. VIII. 38. inż. Gadomski został mianowany dyrektorem Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu; 3. VIII. odbyło się Święto Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu, przy czym Miasto zostało udekorowane odznaką Dywizjonu; 12. VIII. ks. prałat Zakrzewski z Poznania został lnianowany biskupem sufraganem w Łomży; 12. VIII.-17. VIII. Poznań bierze udział w kongresie ogrodniczym w Berlinie i w wystawie ogrodniczej w Essen; 13. VIII. otwarto kurs wakacyjny w U. P. dla cudzoziemców; 13. IX. otwarto Wystawę Misyjną i odbył się w jej ramach Zjazd Misjologiczny; 18. IX. Targom Poznańskim przedłużono na lat pięć koncesję na aukcję wełny; 28. IX. odkryto wał obronny z czasów Mieszka I. na placu katedralnym w Poznaniu; 1. X. zarządzono wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu; 1. X.

otwarto Wystawę Muzyczną w Muzeum Miejskim; 2. X.-9. X. odbył się "Tydzień Muzyki Polskiej" w Poznaniu; 4. X. powstała w Poznaniu nowa parafia św. Jana Kantego; 5. X. odbył się ogólnopolski zjazd muzykologów; 30. X. wicepremier inż. Eugeniusz Kwiatkowski bawił w Poznaniu; 30. X. powstał Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu; 30. X. w "Salonie 35" otwarto wystawę warszawskiej grupy artystów "Pryzmat"; 5. XI. otwarto wystawę .,Grafiki Myśliwskiej"; 5. XI. rozpoczął się sezon Miejskich Koncertów O1óralnych; 6. XI. otwarto w Poznaniu wystawę "Książki".

li. XI. odbyły się wybory do Sejmu; wybrano z Poznania: J. Głowackiego, St. Jóźwiaka, dr. L. Surzyńskiego, i dr.B. Sikorskiego; 11. XI. Poznań uroczyście obchodził 20 rocznicę odzyskania niepodległości;

10'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry