DZIAŁ BIEŻĄCYności filantropijnej, głównie w towarzystwie kolonii letnich "Stella", którego prezesem zostaje w r. 1928. Na tym nie wyczerpuje się działalność !społeczna Zmarłego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Zaznaczyć trzeba, że od 189(i r. bierze on czynny udział we wszystkich polskich zjazdach lekarzy higienistów, internistów i przyrodników. W ocenie zasług dr. Gantkowskieo jako lekarza-społecznika grono lekarzy okręgu poznańsko-pomorskiego wybiera go w r. 1928 prezesem Izby Lekarskiej Poznatlsko-Pomorskiej, którą to godność sprawuje prof. Gantkowski przez lat 7. Prof. Gantkowski ogłosił drukiem szereg rozpraw, broszur i artykułów naukowych. Największą z jego prac jest "Medycyna Pastoralna". W l'. 1935 obchodził czterdziestoletni jubileusz swej pracy naukowej, Zmarły był znany jako zapalony działacz narodowy w okresie niewoli, kiedy to wygłaszał szereg wykładów, odczytów i przemowień, m. i. na sali poznańskiego Bazaru, słynąc jako znakomity i porywający serca mówca. Bierze udział w organizacji obrony narodowej "Straż", a w czasie wojny światowej działa w międzypartyjnym Kole Politycznym. Znany też jest jako gorliwy katolik i prezes Ligi Katolickiej, która przekształca się w Akcję Kotolicką, a w której piastuje wybitne stanowiska. Pracuje też szereg lat w poznańskiej Radzie Miejskiej z pożytkiem dla miasta. Papież oceniając zasługi Zmarłego zaszczycił go godnością szambelana i Krzyżem Komandorskim Grzegorza Wielkieo, a Hzeczpospolita Komandorią orderu Polonia Restituta.

ŚP. DYREKTOR ROBERT BOELKE

W dniu 11 listopada zmarł w Warszawie b. długoletni dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Robert Boelke. Zmarły artysta urodził się w Krakowie w r. 1889, gdzie też uczęszczał do gimnazjum. Dusza chłopca od lat najmłodszych rwała się do teatru. Jako uczell czwartej klasy występuje już bez wiedzy rodziców na scenie, co powoduje przesiedlenie "karne" młodzieńca do Jarosławia, gdzie kończy nauki gimnazjalne. Rodzice pragną, aby został lekarzem. Z woli ojca, wyższego wojskowego, zapisuje się Ro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry