KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

kiedy to zostaje prezesem Związku Polskich Stowarzyszell Abstynenckich w b. Rzeszy Niemieckiej. Jego to zaliczyć należy do inicjatorów ruchu abstynenckiego w Wielkopolsce. \V pierwszych latach po r, 1900 zakłada prof. Gntkowski koło abstynenckie w Poznaniu pod nazwą "Wyzwolenie" i zostaje jego prezesem. We wspomnianym już r. 1907 Magistrat Poznatlski powierza dr. Gantkowskiemu misję zorganizowania w naszym mleSCle stacji leczniczej dla alkoholików na wzór wielu wielkich miast Zachodu. Organizator tej placówki zostaje aż do śmierci jej kierownikiem. Współpracuje jednocześnie w Poznańskim Tow. HigienicznoSpołecznym, organizuje kursy dla pielęgniarek zawodowych, pogotowie pielęgniarskie pań z inteligencji, kursy i wykłady higieny społf'cznej, wydawnictwa popularyzujące tę dziedzinę wiedzy i t, p. Dr Gantkowski jest jellnocześnie miejskim lekarzelll dla ubDgich, kieruje okręgiem szczepienia ospy i zajmuje siQ zagadnieniem higieny pracy robotników. Po uzyskaniu niepodległości jako mąż zaufania sejmiku lekarzy polskich dr Gantkowski obejmuje stanowisko szefa departamentu zdrowia w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, na którym to stanowisku organizuje on służbę sanitarną b. zaboru pruskiego, szereg kursów higienicznych dla nauczycieli, działaczy robotniczych, laborantów klinicznych i higienistów. W tym to czasie wraz z późniejszym rektorem dr. Heliodorem Święcickim czyni uwieńczone pełnym powodzeniem starania o utworzenie w Poznaniu szkoły akademickiej. W szczegółności przyczynia się do uzyskania od Banku Zw. Sp. Zarobkowych tytułem darowizny obszernej połaci gruntow przy ul. Bukowskiej pod budowę gmachu wydziału lekarskiego. Zostaje też dr Gantkowski profesorem higieny na tymże wydziale, którego dziekanem zostaje w r. roku 1930. Jednocześnie szereg towarzystw naukowych zaszczyca go godnością członka honorowego i tak: Krak. Tow. Lek., Warsz. Tow. Higien., Tow. Lek. w Warsz.

i LubeI. Tow. Lek. Gdy zmarł prof. A. Jarosz, nacz. redaktor "Nowin Lekarskich", wydział lekarski Tow. Przyj. Nauk powołał na stanowisko to prof. Gantkowskiego. Poświęca się on także z zapałem działal

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry