DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

o mężu tym powiedzieć można, że bYł jednym z tych kamieni rzuconych przez Boga na szaniec do walki z przemocą zła, że był jak dzwon rozgłośny zwołujący polskie serca na narodową krucjatę. Ks. infułat Józef Kłos zlimrł w Poznaniu w dniu lO października 1938 r., pozostawiwszy po sobie najpiękniejszą pamięć i wspomnienie zasług narodowych niepospolitej miary.

ŚP. PHOF. DH PAWEŁ GANTKOWSIU Śp. dr Gantkowski, prof. wydziału lekarskiego U. P. i były dziekan tegoż wydziału, zmarł w Poznaniu w dniu 11 października 1938 1'. lTrodził się w Gnieźnie w r. 18(j9 jako syn Józefa i Ronstancji z Daszkiewiczów. W domu rodzinnym Pawła panowała atmosfera wspomnień i walk o niepodległość, którą wnosili oboje rodzice, a przede wszystkim ojciec, weteran powstania styczniowego. Nic więc dziwnego, że z zarania swego życia wyniósł Paweł Gantkowski zapał do pracy narodowej, ducha nieugiętego i serce gotowe do poświęceń. W młodych jeszcze latach uzyskał on gruntowne wykształcenie, koilCZąC gimnazjum w rodzinnym Gnieźnie i studia medyczne we Wrocławiu, Monachium i Wiirzburgu. Wykształcenia przyszłego profesora wszechnicy poznailskiej dopełniły liczne podróże, odbyte bezpośrednio po ukończeniu studiów uniwersyteckich w celu poznania urządzeil higienicznych wielkich miast Europy. Po ich ukończeniu dr Gantkowski rozpoczął praktykę lekarską w Witkowie koło Gniezna, oddając się zarazem pracy społecznej na polu sanitarnym, opieki nad ubogimi, popularyzowania higieny drogą publicznych wykładów w związkach robotniczych, młodzieży, kupieckich i t. p. W r. 1897 rozpoczyna pracę naukowo-publicystyczną w .,Nowinach lekarskich" w Poznaniu. W trzy lata później zostaje członkiem redakcji tegoż czasopisma razem z dr. Święcickim, późniejszym pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. W r. 1901 zostaje dr Gantkowski docentem medycyny pastoralnej w Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Zmarły położył wybitne zasługi na polu walki z alkoholizmem. Szerszą działalność w tym ki€runku rozpoczyna w r. 1907,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry