DZIAŁ BIEŻĄCYszereg lat prawie do ostatnich czasów. Swą wybitną działalnością, swoim całkowitym oddaniem sprawom miejskim zjednuje sobie powszechny szacunek i miłość a współtowarzysze pracy w Radzie w rIowód uznania wybierają Go swym wiceprzewodniczącym. Wolą tychże współtowarzyszy staje na czele Komisji finansowo-budżetowej, tego serca gospodarki miejskiej, jako jej przewodniczący. Prócz tego zasiada w licznych komisjach i deputacjach miejskich, służąc chętnie swą radą, doświadczeniem życiowym i pełną poświęcenia pracą oraz wykazując zawsze wielką miasta naszego miłość. Jego bogaty umysł, Jego wszechstronny intelekt nie ogranicza się do tego jedynie odcinka pracy społeczno-samorządowej. Widzieliśmy śp. Radcę Wybieraiskiego zasiadającego w Radach Nadzorczych Komunalnej Kasy Oszczędności .jako członka i jej długoletniego przewodniczącego i członka Poznańskiej Kolei Elektrycznej, gdzie wykazywał głęboką znajomość zagadnień życia gospodarczego. Do ostatniej chwili życia pracuje w Miejskiej Komisji dla Kultury i Sztuki ku pożytkowi kulturalnego rozwoju miasta Poznania. Wytężona praca zrujnowała do ostatka skołatane trudami w służbie publicznej zdrowie. I zgasł - godnie spełniwszy swe posłannictwo lla ziemi, jako prawy obywatel Państwa i miasta. Żegnaj nam śp. Bolesławie, synu ziemi wielkopolskiej, na której wyrosłeś i w której umiłowaniu czerpałeś siły do wszelkich poczynań. Potężna, głęboka i pokorna cześć otacza trumnę Twoją. Hołd składa Ci i żegna Cię całe społeczeństwo miasta Poznania. Żegnam Cię imieniem władz miejskich, Magistratu poznańskiego i Zarządu Miejskiego, imieniem Komunalnej Kasy Oszczędności i Poznańskiej Kolei Elektrycznej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Żegnam Cię, kochany Bolesławie, imieniem kolegów i przyjaciół, których serca pozyskałeś przez prawość charakteru i niepospolite zalety wybitnego umysłu Twojego. Spojrzyj z górnych szczytów, do których Cię Najwyższy po nagrodę powołał, - spojrzyj na serca nasze, - na ten żal prawdziwy, który Ci w ofierze niesiemy. I niech Ci Druhu serdeczny, ta naszego miasta ziemia lekką będzie.

Spoczywaj w spokoju!

ŚP. KS. INFUŁAT JÓZEF KŁOS

Ks. Józef Kłos urodził się w Wielkopolsce w Lubaszu w r.

1870. Po ukoilczeniu Seminarium Duchownego w Poznaniu uzyskuje święcenia kapłailskie w r. 1893. Zostaje wikariuszem warchikatedrze poznańskiej. Arcybiskup Stablewski rychło poznaje

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry