WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ŚP. DYHEKTOR BOLESŁAW WYBIERALSIO

Crodził się w r. 1883 w Jutrosinie w Wielkopolsce. Pracę zawodow l'Ozpoczyna w 1'. 190(j w dziedzinie ubezpieczpniowej w Poznaniu jako sekretarz zarządu Kasy Chorych. \V 191R r. zostaje decernentem ubezpieczeń społecznych Rady Żołnierzy i Rohotników oraz Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Z polecenia K. N. R L. przejmuje z rąk okupantów PlJezpif'czalnię Krajową, w której od tej chwili aż do ostatnich chwil życia pełni funkcję dyrektora. a stanowisku tym rozwija aktywną działalność. Dyrektor Bolesław \Vybieralski umiera \V Poznaniu w dniu 25 sierpnia 1H38 r. żegnany powszechnym żalem. Podajemy poniżej przemówienie pogrzebowe prezydenta miasta inż. Tadeusza Rugego, które przedstawia zalety i działalność Zmarłego.

Żałobni Słuchacze! Wyroki Boże zabrały nam do wieczystej chwały wybitnego obywatela, działacza społecznego naszego miasta, śp. Bolesława WybieraIskiego. Odszedł - ale niezniszczalny obraz Jego nieskazitelnego charakteru.

jego pięknej duszy i czynów obywatelskkh pozostanie wśród nas świecąc blaskiem swego ogromu. W smutku naszym pocieszmy się rozpamiętywaniem Jego zasług na terenie naszego miasta, których nam wzór piękny do naśladowania pozostawił. Lecz któż spoglądać zdoła suchym okiem na tak bolesną stratę? Kto nie westchnie z głębi serca już nie nad Nim, ale nad osieroceniem i żałobą tych, Idórych tu pozostawił? W zaraniu naszej Niepodległości, powołany wolą ohywatelstwa naszego miasta w poczet członków Rady Miejskiej, zasiada w niej przez

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry