KRONIKA MIASTA POZNANIApolskiej historii literatury, ale zawierającego przede wszystkim wartości ogólne, domagające się jak najszerszej popularyzacji. Poznań, jako stolica ziemi rodzinnej Jana I{asprowicza, miałby pielęgnować jego kult tak, jak \Yilno pielęgnuje kult Mickiewicza, Inicjatywa stworzenia w Poznaniu Towarzystwa Literackiego im.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jana Kasprowicza spotkała sią z jak najgorętszym przyjęcicm wśród miłośników poezji Kasprowicza a również i poparcicm profesorów-polonistów Lniwersytetu Poznallskiegn, Talh"usza Grabowskiego i Romana Pollaka, tak że już w listopadzie tegoż roku Towarzystwo uchwaliło swój statut i ropoczęło normalną pracę.

Jak wyglądają zadania Towarzystwa w świetle jego statutu? Otóż celem Towarzystwa jest: 1) krzewienie wśród sfołeczellshva 101skiego znajomości utworów Kasprowicza; 2) stworzenie żywego ośrodka, pobudzającego do badań naukowych, literackich i ideowych nad Kasprowiczem; 3) zrzeszenie badaczy i miłośników twórczości Jana Kasprowicza. Ażeby zaś osiągnąć powyższy cel Towarzystwo stara się: 1) popierać wydawnictwa i prace, dotyczące twórczości Kasprowicza; 2) ogłaszać, propagować i popularyzować dzieła poety; 3) gromadzić pamiątki po I\asprowiczu w Muzeum Miejskim w Poznaniu; 4) popierać hadania nacI literaturą regionalną Wielkopolski; 5) współpracować z innymi instytucjami kulturalnymi. Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby tak za.kreślony sobie program pracy wykonać w całej rozciągłości. Ahy się przekonać, jak starania te i prace wyglądają, wystarczy zajrzeć do .,Bocznika Kasprowiczowskiego", specjalnego czasopisma, redagowanego przez Towarzystwo, a wydawanego z funduszów Zarządu Miejskiego, który jest głównym mecenasem ośrodka Kasprowiczowskiego. ..Rocznik". którego dotychczas ukazały się dwa pokaźne tomy za r. 193(i i za lata 1937/3H, najlepiej może odzwierciedla coraz to \vszechstronniejszą działalność Towarzystwa. Przyjrzyjmy się tu więc chociaż tylko jego tt'eści.

Tom pierwszy (r. 193U) zawiera następujące rozprawy: Zygmunt Zaleski: "Słowo wstępne o poezji kwiatów polnych", Mieczysław Suchocki: "Stosunek Kasprowicza do Boga". Jan Berge-l': ,.Z nieznanych przekładów Kasprowicza", Stanisław \Vaszak: .,Rult Jana Kasprowicza w \¥ielkopolsce". Dalej: Listy Kasprowicza do Jadwigi z okresu narzeczeństwa z przedmową prof. Stcfana Ro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry