KRONIKA MIASTA POZNANIAuwagę, była pra-premiera opery-baletu W. Maliszewskiego "Syrena" w dniu 8 października. Tekst słowny "Syreny" osnuł jego twórca Ludomir Rogowski na kanwie baśni Andersena.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Bardzo bogaty program muzyczny złożyCsię na ostatni dziel 1 wielkiego tygodnia muzyki polskiej w Poznaniu, a więc koncert muzyki ludowo-tanecznej w Pałacu Działyńskich, zorganizowany staraniem Polskiego Radia, koncert chórów poznańskich w Auli Uniwersytetu i wieczór operowy, na który złożyła się opera Moniuszki "Verbum nobile" i "Harnasie" Szymanowskiego. Podczas wieczoru tego p. wicepr. Zaleski wygłosił przemówienie zamykające "Tydzień". Lżejszej muzyce poświęcona była impreza muzyczna Polskiego Radia. \V Pałacu Działyńskich występowała powiększona orkiestra R. P. pod dyr. E. Raabego, .,Piątka Poznal1ska" pod batutą M. Obsta, chór wiejski "Jutrzenka" ze Skórzewa, kierowany przez prof. \Veissgaerbera i jako solistka \V. Krzyżanowska-Żakowska. Odśpiewano pieśni ludowe współczesnych kompozytorów - Kamieńskiego, Nowowiejskiego, .Wiechowicza, Poradowskiego i in. Tego samego dnia o godz. 16,30 chóry poznal1skie "Filhar111oniczny", "Operowy", "Arion", "Echo", "Towarzystwa :Muzycznego", "im. Moniuszki" i "Nauczycielski" wystąpiły z koncertem w auli przy udziale szeregu czołowych artystów poznańskich jako solistów. Odtworzono \Viechowicza "Kantatę romantyczną", \Vallek-\Valewskiego "Apokalipsę" i "Sonety Krymskie" Mickiewicza z muzyką Moniuszki. Koncert ten zaszczycił swą obecnością p. minister Ulrych. \V czasie "Tygodnia muzyki polskiej" Gród Przemysława gościł w swych murach muzykologów z całej Polski, którzy obradowali nad zagadnieniami naukowymi z dziedziny muzyki, wygłaszając szereg cennycb referatów. Osobną kartkę poświęcić trzeba wystawie muzycznej w Muzeum Miejskim, urządzonej z inicjatywy wiceprezydenta Z. Zaleskiego przy współpracy grona miejscowych muzykologów. Otwarcie jej nastąpiło dnia 1. października 1938. Dokonał go wiceprezydent Zaleski, wygłaszając piękne okolicznościowe przemówienie. \Vystawa poświęcona była kulturze muzycznej \Vielkopo Iski i zawierała szereg bardzo cennych eksponatów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry