DZIAŁ BIEŻĄCYprogramu prof. G. Konatkowska i prof. T. ::5zulc odegrali Sonatę na skrzypce i fortepian op. 9 Karola Szymanowskiego, a artystka Opery M. Janowska-Kopczyńska odśpiewała pieśni F. Szopskiego "Chciałabym z tobą", Szymanowskiego "Smutna wiosna" i "Łabędź" oraz L Kamiellskiego "Dalekaś mi". \V dł'ugiej części ci sami artyści odtworzyli utwory I. Paderewskiego, L. Różyckiego, R. Padlpwskiego, S. Poradowskiego, S. Wiechowicza J. Maklakiewicza. Akompaniował M. Szczęsnowski. \V dniu tym w godzinach wieczornych odbył się w salach Ratusza uroczysty raut, wydany przez prezydenta miasta dla uczestników "Tygodnia" przy udziale władz i sfer kulturalnych miasta. Wieczorem odbył się w Teatrze \Vielkim I koncert orkiestry symfonicznej m. Poznania. Odegrano po raz pierwszy w ogóle 2 symfonie poznal1skich kompozytorów F. Nowowiejskiego "Praca i rytm" i "V Symfonię" Poradowskiego. Oba utwory były bardzo gorąco przyjęte przez publiczność. Dyrygował dyr. dr Z. Latoszewski. Koncert wiolonczelowy odegrał D. Danczowski. W środę 5 października wznowiono w Teatrze \Vielkim "Straszny Dwór" Moniuszki w nowej inscenizacji według oryginalnych tekstów kompozytora i autora tekstu Jana Chęcińskiego. Po raz pierwszy od pra-premiery tego dzieła operowego, a więc od 73 lat wystawiono je w pierwotnej szacie słownej i muzycznej z należytym pietyzmem. Dnia następnego, tj. w czwartek, w Pałacu Działyńskich prof. dr Z. Jachimecki z Krakowa wygłosił odczyt o Karolu Szymanowskim, po czym koncertował Polski Kwartet Smyczkowy, składający się z poznańskich muzyków pp. Z. Jahnkego, W. Witkowskiego, T. ::5zulca i D. Danczowskiego. I(wartpt Smyczkowy odegrał utwory Poradowskiego, Jareckiego iMaliszewskiego. \V piątek 7. X. odbył się w Teatrze \Vielkim II koncert symfoniczny z udziałem orkiestry symfon. m. Poznania. Dyrygował Kazimierz Wiłkomił'ski. Jako solista wystąpił Apolinary Szeluto z koncertem fortepianowym. Odegrano ,,::5ymfonię d-moll op. 21 ", Z. Stojowskiego "Koncert fortepianowy H-dur op. 29", A. Szeluty (w pierwszym wykonaniu kompozytora) i K. Szymanowskiego "Symfonię III op. 27". \Yydarzeniem, na które warto zwrócić

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

5JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry