DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

żymy poziom potrzeb artystycznych, zawsze zmierzamy do jednego, naczelnego celu: do umacniania, upowszechniania kultury. Powiedziano o muzyce: "Starszych niech zbudzi, ukołysze dzieci'" Budzić, budzić do zamiłowań kulturalnych, hudzić do potrzeb estetycznych, budzić braci naokół - zaiste warto, A może budzić nie trzeba? Może jesteśmy gotowi i czuwamy'? Wierzę: czuwamy.

A wszystko co czynimy, czynimy dla dobra i chwały n aj droższej uaszej Hzeczypospolitej. W cudownym duiu, w którym powiększają się gl'8nice Państwa naszego, w dniu wielkiej dumy i wielkiej miłości narodowej wołamy radosnym sercem: Najjaśniejsza Rzeczpospolita, jej Prezydent Ignacy Mościcki i Nasz Wódz Edward Śmigły-Rydz niech żyją!

Dmgie przemówienie w imieniu muzyków biorących udział w "Tygodniu" wygłosił dr Z. Latoszewski. Następnie pod dyrekcją kompozytora wykonano Psahn 13G "Ojczyzna" Nowowiejskiego. Druga część tej uroczystości odbyła się w f o y e r Teatru na l p., gdzie dokonano odsłonięcia pomnika Rarola Kurpińskiego dłuta 1\1. Rożka, ufundowanego przez Tow. Muz. Kolejarzy. Dar ten w imieniu ofiarodawców przekazał w ręce prezydenta miasta Rugego, dyr. O. K P. \V. Krzyżanowski. Prezydent T. Ruge podziękował w illlieniu miasta za ten cenny dar, dokonując otwarcia wystawy pamiątek po Rarolu Kurpińskim. Prelekcję o tym wybitnym muzyku, synu ziemi wielkopolskiej, wygłosił prof. dr Łucjan Kamieński. Wystawę poświęconą Kurpińskiemu urządzono ze zbiorów p. Edwarda \Vrockiego. Zawierała ona szereg cennych i ciekawych pamiątek po muzycznym autorze "Warszawianki" i zasłużonym dyrektorze Opery Warszawskiej, pod której istnienie położył Kurpiński trwałe fundamenty. \Vstępem niejako do uroczystości ku czci Kurpińskiego w Teatrze Wielkim była poświęcona mu akademia w Domu Rzemieślniczym, którą w dniu 1. X. zorganizowało Tow. Muzyczne Kolejarzy. W czasie akademii wygłoszono okolicznościowe przemówienia (F. Chruszczyński i dr \V. Sokołowski) oraz odtworzono szereg melodii "ojca opery pOlskiej". Całością kierował kapelmistrz Teatru Wielkiego W. Buchwald.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry