DZIAŁ BIEŻ4CY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

POI(ŁOSlE "TYGODNIA lVIUZYI<I POLSKIEJ W POZ::\TANIl T " 2 - 9. X. 1938.

\V Poznaniu oddawna w sferach kulturalnych nurtowała myśl poswlęcenia specjalnego tygodnia sprawom i zdarzeniom kulturalnym. Myśl ta urzeczywistniła się wreszcie nader szczęśliwie w postaci "Tygodnia muzyki polskiej". Pierwszy "Tydzień" tego rodzaju zorganizowano w gorących dniach październikowych. Mówimy "pierwszy", gdyż będzie ich więcej. Zdarzenie to, doniosłe dla kultury regionu i ożywienia życia muzycznego w Polsce, będzie się objawiać w perma.nencji, corocznie. Jakież jest pokłosie pier wszych dni muzycznych mzśpiewanego Poznania? Trzeba zwrócić uwagę na wszechstronność programu "Tygodnia" i starannf' zorganizowanie godów muzycznych naszego miasta. Nim odpowiemy na pytanip - co złożyło się na "Tydzień muzyki polskiej w Poznaniu" - według porządku logicznego rzeczy najpierw zdajmy sobie sprawę, d l a c z e g o tyle środków i tyle wysiłków włożono w to dzieło? Na pytanie to pięknie odpowiada wiceprezydent Z. Zaleski w wydawnictwie poświęconym tej sprawie pt. "Tydzień Muzyki Polskiej": ,,!Ho stanął na pewnym posterunku, kogo losy stawiły na ważnej strażnicy, ten ponosi odpowiedzialność za dobro sprawy, której służy. Mamy silne placówki pracy twórczej i odtwórczej w zakresie muzyki, m a 111 y o b o w i ą z k i wo b e c ku 1tury narodowej". Narodziły się więc "Tygodnie" muzyczne w Poznaniu ze szlachctnego poczucia obowiązku wobec tej najgłębiej sięgającej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry