KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Przybacz sobie tedy obietnicę łaskHwie niechH.i ZH słowem idzieczyn.

12 - 10 - 49

SZHcunek pozdrowi!'llie Woyl<owska

H. J. \Voykow:,;ka do \V. Lip:,;kipgo.

Szanowny Panie!

Dzienniki o których wspominasz nie są zapisane, bo chdHłeś je wprawdzie mieć zrazu, później jednakże powiedziHłeś że się .i!'szcze musisz namyślić i wziąłeś spis ze sobą. Jeżeli sobie życzysz mieć je, przyślij spis a odbierzesz je w jak najkrótszym czasie. Wczoraj żądHne książki w tych dniach odbierzesz. - Za rękopis ślicznie, serdep.znie ziękuję. Jak stworzę co mądrego, to Ci przypiszę z adnotacją że wtem nHjpierwsza zasługa Twoja. Tak będzie po sprawiedliwości. - Szacunek i pozdrowienie od obojga.

15 - 12 - 49

W oykowska

7. J. Woykowska do W. Lipskiego.

Krzyżanowski jadący tam w te Wasze strony. ma pono pol!'cenie od Libelta, toć mojego już mu nie potrzeba. Niech ale będzie mi dozwolonem dorzuci słowo prośby imieniem mego zgasłego męża, hyś go zastąpił, podając rękę artyście - rękę pełną uczucia. - Szacunek i pozdrowienie

2. 7. 50.

Woykowsl<a

1). J. \Y oykowska do \\. Lipskiego.

Szanowny Panie!

Wzięłam się do wydawnictwa dzieł moil'h. ZHczęłam od książki pod tytułem; "z Kudowy". Za nią pójdą Pamiętniki Nieznajomej, zasie dzieło dla ludu i reszta l!'ży w tece, a tymczasem też czł!'k dopchnie się do końca tej podróży, f'O .ią to życiem ludzie nazywają. - - - Na zakrycie kosztów zbieram prze.dpłatę. Wiem że się od poćdwej usługi nie

,524

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry