ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Zresztą i żona chciałaby w tem względzie Ci uwagi swoje udzielić drukować ich nie chciałaby - a udzielając Tobie tem samem by je do pubłicżnej wiedzy oddała. Serdeczne pozdrowienie szczery szacunek.

Antoni Woykowski

6'1 49 mieszkanie nasze Frydrychowska ulica nr 19 zaraz za mieszkaniem Libelta.

4. J. Woykowska do W. Lipskiego.

Szanowny Panie.

Tak dla dogodzenia życzeniu redakcyi jako i dla tego że uważam IZ /lalIl bardzo potrzebne pismo literackie słowiańskie, wzięłam na siebie obowiązek rozpowszechniania pisma załączonego. Posyłam Ci je Szanowny Panie w dwóch egs - bo mniemając - że gdy jeden egs. zatrzymasz dla siebie, na drugi w tamtych stronach znajdziesz przedpłaciciela. _ Prenumerata roczna wynosi tal. 4. półroczna tal. 2. W razie gdybyś zatrzymał pismo zechcesz ją przesłać do rąk moich. Gdybyś zaś trzymać go nie chciał i nie znalazł też na drugi egs. przedpłaciciela, zechcesz mi je najwczesniej odesłać llierozcięte, gdyż się naturalnie, tak co do dochodu, jak co do egs. niepozbytych wyrachować redakcyi muszę. Szacunek i pozdrowienie 8 - 8 - 49. W oykowska.

ulica Fryderykowska 19. Następujące lJumera Stadła pod adresem jaki wskażesz najregularniej dostawiać będę. -

5. J. Woykowska do W. Lipskiego.

Szanowny Panie.

Posyłam Ci "Stadło" w załączeniu. Obietnicę co do odwiedzenia nas, pozostawiłeś pono - obietnicą, a wszakże jeżeli godzi się królom niedotrzymywać słowa - to poćciwym obywatelom nie! A tu na dobitek ja zostałam księgarką i chciałam nie jednej rady zasięgnąć, i Twej pamięci osobiście się polecić i prosić byście nie byli bez baczenia na mnie w tym moim nowym zawodzie. Chociaż zasie wiem, że i bez prośby moiej uczynisz w tym względzie co w Twej sile, to przecie byłabym chciała pomówić z Nim.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry