ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\Viersz, choć go podług reguł zimna starość kryśli, Jest \Vierszem, lecz bez \Veny, bez ognia, bez myśli.

Takie to skutki działać zwykł wiek pochylony! Żyć on ma temi, które młodo zbierał plony; A ieźli się mniej bacznie o nowe pokusi, Albo przy nich ustyrlmie, albo upaść musi.

Ja zatem tak smutnemi ostrzeżon przykłady, Niechcę w źle torowane zapuszczać się sIady.

l wolę wyznać, z sercem goryczą zatrutem: 2lU. Że gdym chciał moy Rym sławą Xiążęcia zbogacić, l za przykład do Cnoty, winny dług zapłacić, Nim przyszło do wypłaty, zostałem Bankrutem.

Róża Erzepki.

2 Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich d o A. C i e s z k o w s k i e g o iW. L i p s k i e g o oraz J. W. Kassyusza do W. Lipskiego.

Uważamy za wskazane umieszczenie na łamach Kroniki tych ze zbiorów w Wierzenicy i w Lewkowie pochodzących a dostarczonych nam przez dr. W. .Jakóbczyka listów jako pozostających w związku z opublikowanymi przez nas pracami: dr. Z. Kosidowskiego: Z okresu złotego kultury Poznania (Bib!. Kroniki nr 8), mgr. Marii Frelkiewicz: Julia MolińskaW oykowska (Bib!. Kroniki nr 9 oraz mgr. Tadeusza Esmana: Uzupełnienie życiorysu .1. W. Kassyusza (Kronika r. XVI nr 2 str. 186 i n.).

Redakcja.

1. \Voykowska do A. Cieszkowskiego l)

Szanowny Panie! Jakoś się może doczytał już z gazet, nabyliśmy księgarnię i drukarnię po śp. Szyrmerze. - To jedno miłe w tem że się nie dostały w nieprzyjazne nam ręce - a byłoby milsze jeszcze to drugic gdyby można przenieść nie jednę myśl poćciwą. Nie mając na celu jeno to ostatnie - a prożna chęci zarabiania - mam nadzieję że choć powolil) Wierzenica, teka korespondencji - lit. W.

8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry