ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\Vszyscy go z swey pl'zyiaźni i z usług kwituią! Toż się dzieie z poetą: Pokąd młodość płuży 33) Cały orszak Muz, cały dwór Feba mu służy; Lpc7. gdy ta zniknie, a wiek srzonem włos ubieli, Już w nich ani sług znaydzie, ani przyiacieli! Dal"UY więc Mości Xiąże: że bez Muz posiłku, Pl'zy ostygłcy lIIey \Venie, przy wieku na schyłku, Zalet Twey wielkiej Duszy głosić stan ten zbrania, 1;)(). l Cnot Twych obiecane nócić uwiplhiania.

Hys ich dałem. Lecz w zgodnym wydać ie portrecie, Szczęśliwszemu odcmnie zostawiam Poecie.

Alc, choć Ulię krępuią tak liczne przeszkody, \Vpl'zÓd 4) iednak z kuli naszey znikną wszystkie wody, W pl'7.Od Cynamon 3") wydadzą północnych ziem skiby, Wprzód powietrzną krainę zaymą wieloryby, l Wielbłądy na skrzydłach powzlatuią do nich; illl Cnot Twych zmnieyszę cenę, lub zapomnę o nich; \V mem Sercu znaydą one pewnieysze mięszkanip.

lIiO. Bo widzę, że mnie teraz iuż na wiersz niestanie. A lękam się: ażebym w nowe wszedłszy srzanki, \V tym wieku, z młodszą \Veną chcąc iść na przeganki,3G) Sił pozbawion, zemdlony, nieupadł w śrzod mety, I dawnych płodów niezgniotł upadek Poety.

Jak dąb, co przez lat dwieście g(,)stPlni konar'y, Rosnące w koło syny zasłaniał od skwary;3.) Co Podróżnemu liściem robił cień i chłody, A tuczącym owocpm 38) karmił liczne trzody, Którego wsparty ogf'Om na skalistey bryle, 170. Opierał się burz, wichrów i piorunów sile;

:)3) Płuży - p. Satyra I. w. 34 "Jerzemu miasto płuży".

3) Podobny co do formy passus znajduje się w Satyrze I. w. 132-136 :J.) Cynamon wspomina G. także w Liście II-w. 18.

!;) Na przeganłd - na przegon - na wyścigi.

:17) Skwara, dawna forma. Użył jej G. także w swym utworze: "List odpowiedni Gorczyczewskiego na wiersz Chrzanowskiego" w. 16 "Kryła mię raz przed skwarą cienista leszczyna". :JR) Żołędziami.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry