KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Przebóg! Coż widzę?.. Strony z mey Lutni ZerWalle! Jedna się tylko na niey od basu została A i ta podawnemu iuż brzmieć poprzestała! Rozumiem, co to znaczy. O! nieszczęsny \Vieku! 29) Tyś to te psoty zrządził biednemu człowieku! Twoia to widzę sprawka, twoie to iest dzieło: Że się wszystko odemnie razem odstrychnęło! Apollo nie ten dla mnie iak zeszłego czasu, BO) 120. Już przedemną przysionek zamknął do Parnasu! Już On mych wzywań ani mych modlitw niesłucha! Każda z Cór Mnemozyny31) na me proźby głucha! Kiedy się było młodym, Kastalskie boginie Których iedynie darem \Viersz z Poetą słynie, Na każde me wezwanie chętnie przybywały, Chętnie mi w tony zgodne Lutnię nastraiały.

Tyle to choć w Niebiankach młodość dokazuie! Ta ich względy ziednywa, ta serca uymuie.

Dla młodego, są zwykle grzeczne i uczynne, 130. Za ich pomocą młody leie 32) Rymy płynne.

Lecz gdy \Vieszcz lat przeżyie dwarazy trzydzieści, I w Muzach da się poznać niestatek Niewieści! Starego pospolicie miiaią zdaleka! Pegaz nawet przed starym Poetą ucieka! A iako młody Panicz, pokąd skarbów staie, Których nakładem tuczy pochlebników zgraie, Każdy mu swóy szacunek, przyiaźń okazywa, Każdy do usług chętny, każdy nadskakiwa; Niechże skarbów pozbędzie: Owi Przyiaciele, 140. Na których stałą przyjaźń rachował tak wiele, Gdy iuż ponęt które ich wabiły nieczuią,

29) Tu rozpoczyna się nieco rozwlekłe.- choć nie bez humoru - utyskiwanie nad ostygłą wskutek starości "Weną" i wspominanie lepszych czasów, "kiedy się było młodym". 39) Wzmianki o wieku i ujemnych dla weny skutkach starości częste są w listach Boileau - p. List VI, List VIII i List XII. 31) Matka dziewięciu Muz.

32) p. List VIII - "poeta wiersz leie" - w. 94.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry