ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tp w dwóch Dyecezyiach tak mądre ustawy: Ku zniesieniu nieładu, uchybień poprawy, Ku wprowadzeniu w karby, co z nich wyruszone, 90. Daiąc uciskom pomoc, gwałtowi obronę; Tę bezustanną baczność na stróżow Owczarni, Gdzie pilni nagrodzeni, zli nie są bezkarni; Te tak liczne zabiegi o Dobro Kościoła.

Jakie tylko gorliwość sama pełnić zdoła; Te na Kościoł zamachy; Te gwałtowne burze, Grożące piorunami w czarney nad Nim chmurze, Przy których bez wytchnięcia silne m odpieraniu, \Vierny swym obowiązkom, wierny Powołaniu, \Valcząc z przeciwnościami podwaiał swe Męst,vo, 10U. ] kosztem zdrowia swego odnosił Zwycięstwo. 28) '" szystko to bez wyiątku pod postacią nową, Będzie ważną następnych \Vierszy mych osnową, ] tak chlubnych Cnót ryselIl zatrudni Pisarza.

Dodaycie mi papieru, piora, kałamarza, Lutnię; chcę na niey wygrać co pioro nakryśli.

Przybyway Euterpe! Zbogacay me myśli! Nastróy w ton wyższy Lutnię. Rozgrzeway mą \VenQ.

I day luym \Vierszom równą Przedmiotowi cenę! Lecz coz to? Gdy pOeta na Rym się zdobywa: 110. Odbiega go, niestety! Euterpe zdradliwa! I Siostry iey pierzclmyły choć łzami błagane!

8) Gorczyczewski daje powyzeJ wierny obraz zasług Raczyńskiego.

Arcybiskup, sam skromny i wstrzemięźliwy, hojny był dla ubogichwspomagał stale biedne kościoły, przyozdobił swym nakładem katedrę poznańską, przebudował rezydencję biskupią w Poznaniu. Praw Kościoła bronił dzielnie - interwencja jego u Fryderyka Augusta uratowała klasztory. Czuwał nad karnością duchowieństwa, wskrzesił kongregację dekanalną, podejmował wizytacje gruntowne, zaprowadził misje ludowe, Tłumił "bezbożność mądremi pismami" (p. "List do Xiędza Chrzanowskiego przy odebraniu od niego pochwały Satyr" - wiersz 127). Wydał "Kazania o zbytkach krajowi naszemu szkodliwych". "Sposób, w jaki kapłani mają kierować duszami", "Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych" i i. Wytężona działalność w trudnych ówczesnych warunkach politycznych nadwątliła jego zdrowie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry