KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Wartość Jego ia teraz uświęcę w mym Rymie: GO. Wskażę iak ważna w Kraiu, iak szacowna w Hzymie. 21 ) Mym pęzlem wszystkie Jego zalety odznaczę, ] każdą z nich porządkiem wiernie wytłomaczę.

Niech mnie nikt nieposdza o podłe zamiary; Bym Xiążęcia chciał wielbić za iakowe dary, Lub Jego na czas dalszy skarbić sobie względy; Jam obcy: 22) Xiąże się zrzekł rozdawać Prebendy. 23) Niemogą mię więc łudzić widoki takowe, Ani płonną nadzieią zaprzątać Uli głowę.

Do tego, Muza moi a chociaż niebogata, 70. Wszystkiem. co iest podłością, ze wzgardą pomiata.

Cel zysków był iey zawsze i będzie obrzydły, Ani się pochlebnemi niesplami kadzidły,2 4 ) Despro,20) za łaski sobie świadczone od Króla, 26) Któremi polepszona przykra iego dola, 2,) \Vdzięczny, Muzy Mu swoiey poświęcał roboty.

Moia wdzięczność dla Xięcia: Za przykład do Cnoty.

Tą tak czystą wdzięcznością dzisiay prowadzony, Chcę wskazać wszystkie z Jego Cnót wydane plony: Te wsparcia dla Oyczyzny w iey okropney doli; 80. Te tak kosztowne dary dla Synów Loioli; Te tak mnogie dla Świątyń Pańskich ozdobienia Upominki; Te znaczne ich uposażenia; Ten żywot tak przykładny; Tę choyność tak świętą; Tę stałość, żadnym nigdy gwałtem nieugiętą; Tę o trzodę troskliwość dobrego Pasterza, Który swoię szczęśliwość iey szczęściem odmierza;

21) Ówczesny papież Pius III wysoko cenił doświadczonego pasterza miał zamiar ozdobić go purpurą kardynalską. (Żychliński - Złota księga.). 22) p. wstęp 23) j. w.

24) Podobnie muzę swą charakteryzuje w Satyrze L w. 42-49.

25) patrz odsyłacz 6.

26) Ludwika XIV -go.

2,) O względach króla pisze Boileau w Liście VI. w. 127-132.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry