ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Obywatelską Tworcy ziednały koronę.

A tąż choynością z nędzy dzwignieni włościanie, Uwielbiać Dobroczyńcę nieprzestaią za nię.

Z gór tuteyszych wzrok bawi rozkoszna posada 15) Pyzdr, Lendu 16) i drogiego z Brzostkowa sąsiada, 17) Który w biednych wspieraniu nie umiał bydź skromnYlll, A prócz znaney Ludzkości, nakładem ogromnym Dla dróg pospłaszczał góry, wyrównał niziny, MI. I długi wiek swóy zdobił szlachetnemi czyny.

Niemniey miły tu widok przedstawia Żyrkowo,18) Słupca, i przeciwległp Lendu Zagllrowo. I!J) Lendu, gdzie Cnota, skromność, pobożność, pomp wzgarda W g-odnYIIl Opacie obraz wznawia nam Bernarda. I]) Pl'zyiemne tych przedmiotów zewsząd położenie Podwaia mi horyzont, i pieści weyrzenie.

Lecz do moich zamiarów i do moich dążell, Z całą swą okolicą zamały iest Ciążeń.

Wszystko co się z daleka i w nim widzieć zdarza, 50. Jest to taką drobnostką obok Gospodarza.

Jak przy Cnocie Panieństwa, modny stróy Niewieści, Albo koncha przy Perle, którą w sobie mieści.

Cóż zrównanI z Jego sercem? Co z Jego przymioty? Albo iaki dać zdołam obraz Jego Cnoty? Na iednę z Niemi szalę co się wniśdź odważy, Wszystko idzie do góry, i wszystko mniey waży! To Serce, co się całe na Ludzkość wylało, Ileż Mu sławy, ile wdzięczności ziednało!

15) p. wstęp.

16) Ląd nie Lend - wieś w powiecie słupeckim - słynne niegdyś opactwo cysterskie, erygowane 1145 przez Mieczysława Starego; ostatni opat i biskup Antoni Bartłomiej Raczyński od 1791-1821. 17) Antoni Łodzia Poniński - starosta kopanicki, znany z osobistych przymiotów i z phl)licznych w kraju usług. l) Żerków - Żerkowo - miasteczko w d. powiecie Pyzdrskim. 1\') Zagórów - miasteczko - wchodziło w skład powiatu konińskiego.

Pyzdry, Ląd, Brzostków, Żerkowo, Słupca, Zagórów - najbliższa okolica Ciążenia.

20) Zapewne opata Bernarda z Clairvaux.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry