KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Więcey jednak sam Ciążeń, niżli okolica, To on istotną piękność sam zamyka w sobie, 10, I wszystko. co bydź może ku iego ozdobie.

Dom ten, w którym był dawniey pl'zytułek bydlęcy, 10) Przekształcony na Pałac prawdziwie Xiążęcy.

W którym nieraz dla Xięcia ze względów swych znani Królowie 11) po królewsku byli przyimowani.

A Bóstwo Gościnności, co tu głośno słynie, Przyiemną w nim dla siebie znalazło Świątynię: Gdzie czy Prałat, czy Pleban, czy Pan, czy ubogi, W mihm przyięciu bierze upominek drogi.

Ten Ogród, co mu ozdób nikt więcey nieprzyda, 20. Sądziłby kto, że siłą wzniesiony Alcyda; 1) \Vszystek w nim wygód, zabaw rodzay umieszczony: Pyszni się darem Flory, Bacha i Pomony. 13) I by mu nic niebrakło czego kto zażąda, W płynącey przy nim Warcie ciągle się przegląda; A ieżeli postrzeże że mu na czym zbywa, Zaraz mu w pOlllOC choyność Xiążęcia przybywa.

Włość, woyną, gradem, burzą do szczętu zniszczona, Nosi szczodroty Pańskiej widoczne znamiona: Zda się, (w tak prędkim czasie z pod zwalin wyrosła) 30. Że Amfiona H) liry dzwiękiem się podniosła.

Budynki nowe Xięcia choynością wzniesione,

10) O tym przerobieniu obory na pałac wspomina także Molski w wierszu swym. "Gość w Ciążeniu". 11) Ciążeń gościł m. i. Aleksandra L 12) Alcyd, Alcyda = Herakles, syn Zeusa i Alkmeny, wspomniany kilkakrotnie u G., patrz - List [ w. 106, List II do króla w. lO, "Satyra V w. 60, Satyra XI w. 141. 3) Flora _ bogini kwiatów, Bach-Bachus -- bóg wina, Pomona - bogini drzew owocowych. Bóstwa często i w innych utworach wspomiUlllle, zwłaszcza Bachus i Pomona.

I-i) Amfion - mąż Niobe, król Tebański, poeta i muzyk. Zbudował mury wkoło Teb - przy dźwięku jego lutni kamienie same się układały. Wspomina o nim Gorczyczewski także w "Liście Delilla o pielgrzymce" - w. 521 i 522.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry