ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Stary Poeta w Ciqżeniu.

w Poznaniu Drukiem Dekera i Spółki 1819.

Do Jaśnieoświeconego Xiążęcia IMci Hrabi Raczyńskiego Arcy- Biskupa Gniezniński ego Kawalera wielu Orderów

Sin gula de nobis anni praedantur euntes.

Horat.

Muz-:, którey płód Xiąże nad wartość 7) ocenia, Raczył łaskawie wezwać zemną do Ciążenia, By przyjemność okolic w całym ich obwodzie, Czym oko pieścić mogą, czym służyć wygodzie, Po wszystkich obeyrzeniu, porownać z Bomblinem, 8) I piękność ich uwiellczyć Euterpy!J) Wawrzynem.

Przybyłem. \Vszystko widzę... Wszystko mnie zachwyca;

7) Aluzja do pochlebnego podziękowania Raczyńskiego za przesłane satyry: "gdy na czole ich (satyr) imię tłomacza postrzegłem mogłem już sądzić o doskonałości dzieła; cóż dopiero, gdym się w czytaniu tych "Satyr" zaciekł, takie ukontentowanie za każdym wyrazem czułem, że nie chciałem z rąk wypuścić tego dzieła, pókim go od początku aż do końca nie przeczyta!". List z d. 29. X. 1805. Archiwum kapitulne w Gnieźnie. Cytujemy z pracy mgr Krajewskiej. 8) Majętność Dobrzyckich nad Wartą położona, gdzie bywał często i chętnie G. po przejściu na emeryturę w r. 1812. Opisuje ją Gorczyczewski w "Liście odpowiednim G. na wiersz Chrzanowskiego" i nazywa "czaruiącą" .

!ł) Euterpe - muza harmonii muzycznej i poetycznej, wspominana w różnych utworach G., patrz np. "List do X. Chrzanowskiego po odebraniu od niego pochwały Satyr" i "List odpowiedni G. na wiersz Chrzanowskiego".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry