ZAUADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIAstrukcji, a co się z tym wiąże możności określenia zasięgu tego grodu, .2) przekopania miejsca, na którym znajdował się zamek Mieszki i Chrohrego, w którego ścianach przyjmował Bolesław Chrobry dwóch cesarzy rzymskich narodu niemieckiego Ottona III i Hpnryka II. Rozkopanie teg:o objektu wspaniale i rewelacyjne przyniosłoby rezultaty. Po raz pierwszy bowiem dokonywanoby odkryć na terenie, gdzie wznosił się pałac książęcy, niewątpliwie w dolnych częściach, wnioskując z zachowania się konstrukcji obronnych, doslwnale zachowany. Sprawa zaś. jego lokalizacji jest obecnie o tyle ułatwiona, że przez określenie położenia grodu Mieszki i Bolesława Chrobrego podanie o kościółku Najśw. Marii Panny, jako dawnej kaplicy zamkowej założonej przez Dąbrówkę, mocno się uprawdopodobniło. Gdyby ten postulat dało się spełnić, uzyskalibyśmy po raz pierwsyy obraz kultury warstwy panującej w Polsce. \Vreszcie dalszym tnotywem konieczności kontynuowania robót wykopaliskowych jest potrzeba uchwycenia konstrukcji obronnych podgrodzia czy też grodu niższego oraz grodów późniejszych z czagów od XI-XIII w., których resztki da się niewątpliwie na Ostrowie Tumskim odszukać. Spełniwszy te dezyderaty będziemy mog;i rozwiązać historię samego Ostrowia Tumskiego i - co się Z tym wiąże - rzucić niejeden promielI światła na najdawniejszą historię Polski.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry