KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ceramiki i od tego też przypuszczalnie czasu kończy się osadnicza rola placu, który odtąd zostaje miejscem wolnym, niezabudowanym. Z wieku XVII odkryto tu część ulicy wybrukowanejkamieniami, a znajdującej się na głębokości 1,30 m poniżej dzisiejszego poziomu. Ostatnia wreszcie warstwa pochodzi z połowy XIX w., kiedy to Prusacy, fortyfikując Poznań, podnieśli poziom placu o przeszło 1 m. \V ten sposób na przestrzeni ca dziesięciu wieków poziom placu katedralnego podniósł się o przeszło 7 m. Ze znajdowanej wielkiej ilości zabytków wspomnę tylko o tej grupie, która świadczy o naszych stosunkach z krajami ościennymi. Zabytki te znaleziono przeważnie wśród pozostałości po grodach lrzecim i czwartym. Oprócz więc opisanych już w niniejszym roczniku importów z terenu \Vęgier, krajów wschodnio-bałtyckich, znalazły się dalsze, potwierdzające podkreślone poprzednio kulturalne związki Polski z południem Europy. O ile chodzi o zabytki sprowadzone z innych krajów, to przede wszystkim wspomnieć tu należy o pięknej pisance glinianej, powleczonej polewą, pochodzącej z pod Kijowa. Pi"anki te coraz liczniej u nas znajdowane wyraźnie wskazują na silne związki Polski wczesnodziejowej z Rusią kijowską; z terenów \Vołynia, z okolic Owrucza, pochodzi 9 przęślików z różowawego łnpku. Związków z dalekim wschodem, bezsprzecznie od X w. bezpośrednich, dowodzi znalezienie w Santoku 18), w Gnieźnie 19) i Poznaniu 20) pestek czereśni tureckiej (prunus

18) Por. Zantoch eine Burg in deutschen Osten, Lipsk 1936. str. 124 i n. gdzie Baas na podstawie rozpoczętej uprawy tego owocu w Niemczech dopiero w XVII w. mówi: "Seine Kultur ist wohl auf geradem Wege aus seiner asiatischen Heimat nach Zantoch gebracht worden". 19) J. Kostrzewski, Gniezno pogańskie i wczesnohistoryczne. Dawna sztuka, t. I, str. 18. 20) Oprócz czereśni tureckiej udało się dotąd (30. IX. 38 r.) p. doc. dr. K.

Moldenhaverowi stwierdzić obecność następujecyr.h gatunków owoców i roślin: brzoskwini (prunus persicaria), tarniny (prunus spinosa), gruszy (pirus communis), ogórka (cucumis sativus), orzeszka leśnego (corylus avelIana), lebiody (chenopodium album), prosa (panicum miliaeceum), wiśni (prunus cerasus) oraz kilku gatunków chwastów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry