KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

wą, by były one młodsze od niego, ponieważ niektóre z nich gorzej zachowane pokrywały zwaliska wału obronnego. Przeznaczenie plecionki (ryc. 10) odkrytej pod warstwą mierzwy na terenie części aru 8-go na północ od domu mieszkalnego oraz gorzej zachowanej, podchodzącej pod podstawę wału obronnego, najłatwiej chyba wytłumaczyć chęcią zabezpieczenia się na grząskim gruncie przed możliwością zapadania się wznoszonych na nim budynków. Przemawiałoby za tym znalezienie jej pod samym wałem oraz znajdowanie ceramiki technicznie podobnej do ceramiki z podgrodzia na powierzchni plecionki, co wskazuje na nieznacznę, różnicę czasu kładzenia plecionki i budowy domu. Inną jest dopiero ceramika znajdowana na głębokości ca 50 cm poniżej poziomu plecionki. Niestety woda żródlana, znajdująca się na tym poziomie, nie pozwoliła nam na przeprowadzenie planowych badalI celem stwierdzenia, jak stare sę, ślady pierwszego osadnictwa na Ostrowie Tumskim. \\'ydobyta w kilku miejscach ceramika jest podobna do ułamków naczyń znajdowanych w Santoku w warstwie pipr

"......,r ..- -.r -tft.... ".

'. {.

, K

_ ' . ,:1' ; .J - .

... _!:ł.

,.:,,:. ;,.i:..'ł.- ,,1 \ J'':;;;:: ,"f : '::;:.!' '#, , Ą f .:;: . _ :.. .. .....r ' -

-,.I ,f'

. '.

.r . ,

_ 4.

.. ,t(i4 "Ił ';"

.,A'

.....:: ' , .

'f

-" ".,.; ', .--4( .. '-"'"''It ..r.=ot . i,. . . fi ,...

'1-'

. .'

..: .!ł

..'.7.,:"''-,:."1'" i' .:r ł';:.::t4.;; "'..ł . "":'$ ".t":. .: . ,,,,- - .,; t'''' :: _: ., .t.., _'. 'I. ' .

"t'{,--",

,. .

.!'

-f', i i.. 'J '..

'.,: ';.;

Ryc. 10. Część plecionki, na ktorej pokładzie pobudowane było podgrodzie.

4g6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry