KRONIKA MIASTA POZNANIAskonale w dolnej części zachowany budynek mieszkalny (ryc. 7). Posiadał on ściany zbudowane z nieolwrowanych okrąglaków sosnowych i brzozowych łączonych w narożnikach na zrąb (ryc. 8). Szpary zaś między poszczególnymi okrąglakami były zatkane mchem, a więc sposobem do dziś jeszcze praktykowanym. Wewnątrz domu znajdowało się palenisko skonstruowane z małych kamieni polnych. Dach sam opierał się na szeregu słupów, odkrytych po zewnętrznej stronie ścian domu. A dwie pary słupów rozstawione w odległości od siebie o 1,90 m znajdowały się przy ścianie zachodniej i służyły do podtrzymania daszku podcienia. Tam też przypuszczalnie znajdowało się wejście (ryc. 9), jak by można wnioskować z silnego wytarcia w tym miejscu belek. W pobliżu domu tego znaleziono kilka przedmiotów drewnianych, miQdzy innymi części talerzy z doskonale zachowanymi śladami obtaczania na tokarce, dalej część miski, dno od wiadra, bijaki itd. Jest rzeczą ciekawą, że dom ten nie był budowany na ten

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

'1"" ł;'Y ."':,;'r', ... '--..' ,;.Ą:"¥.' f": '. ' :r' li _ '" ']'",!':' - , :,,,:: 11' . - " !': i,:;, ,t.;, _ i," . l, ,;,. . '''', 'd: f . - fj .

i ;;;.,. .,}.'-..;- ',,,' - ) " .,;....ł... " .; t; .11\, ,i" -. '. ."""'7__':, . .,' . - " . -. ' '" ':ej(' J/ ..(; '. ;'.! : _ < " . - ,_ "C 1\:ł :.

.", .v . I ' .. .

.J. '. ..t-,' .'.' - ."' .' " y - ..,;; ;, «' i.tt>.r' .;" -:. - "'):

At..", :

. ;. (t'o" ..

;>.

tłI,, ., f:.", .

....

:'.i!'.

".;. "it/!.. ..

",..oH . .J:.

.,,- ..,.

. .

....i

.::{.¥, .

o;.' ,

".,.' ''..;._:_. ".?ł"':-\;':-,....:,"" .'>, . .

.""

Ryc. 9. Poznań, Plac katedralny.

Widok progu domu mieszkalnego odkrytego na podgrodziu (ar 8, warstwa v-ta).

4g4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry