ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

drewnianych części kamiennej wału obronnego natrafiono w południowo-wschodnim narożniku aru 8-go w odległości zaledwie 5 m na wschód od wału grodowego na współczesny z nim do

-r- .--: - .ł,.... _ ,,>IIJ, "._.,;.

>v, 4,EE..1S:--' ...:> f'.:-.':#.;" I -' .....:. , .J ""t _....iI<: - -ł-. ',r:,.".. eL jii.; '.... "'.;L .

. ....=' - .A",f/,_ . . '" * :.' A- "c, ')Ó.."'j " ." 4' .o .7_ :1: "!. :,. i .. . :..:..k"" ;1f'$'-- h....:' """I - .. -. ::;;i;:--- -..".... I __ł-> ..: ";'..-."'.JJ:.-,. ;.. '?:/--i' .' ':" .> tft' '" _........--.... tł.

. . .. :. . 1:r.,r .'" 4.\ -d--. i .

..,." ,--.,....

,. "'i-'

.,

.,,--" ,; -

,'. ........ ..._. .

.:....... ...:"'.i..:. ,'''':;j''I';; i'

,;,.__-..łi

. l' ,.::. . 7..... " '""t'........ .

, \ ;.'. .'\ , -, !.....,...- '«.'. ,:' .i' :? { ,:.\ 4-: ._.

t . ';';':;:t':7_ r;.::; . "": >.. l ...,,, .' . k. l _.' ., " ':" ."""..:"l._.. ---"'-_...;.'...,.,..'-.....; _ r";-'}t ' ";:............, ""...... .... .... -;t; .,'. .;;.r: - . ! '-:', :.,'."r::..': .

- .',# _. ,. ':' "':'I". ...' t., it. I!i... "-. .... -"1' ,.." .4'..." r .....,.. .,-! !ł:- ,; "" 't., ,- 'F'" ."'!:'t .;?;:.!; -NI4 #tł .. !fł.;-' _.'.-0.' ;.":2 -'..; . 'j ".;.,.... 1.,.-.., .

'J;.r, t: : _. .. ...,)./;'.>: ;:::. /. '.. ": JioiII!'";k/ ,..' ... -. )--::: .' ....;:"". :::,.. -." ....",. .

.. - .-'

.7.. .. .,h' .. '. -.-....: .

,.,.

.... ".

..I.

.......

...

Ryc. 8. Poznań, Plac katedralny.

Jedna ściana budynku podgrodzia widziana od strony zachodniej. Po lewej jej stronie widoczne słupy, które podtrzymywały dach.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry